Mediebyrå Barometern
januari2018

Utomhus/trafikreklam går mot strömmen

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 9,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Trots detta kan januari 2018 ses som stark då nivån är den näst högsta i Mediebyråbarometerns historia. Endast en gång tidigare har nivån varit högre vilket skedde i januari 2017. Nytt för i år är kategorin internet delas upp och redovisas i tre underkategorier; online display, online video och sociala medier. Totalt förmedlades under januari nästan 1,1 miljarder kronor. 

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 9,3 procent, jämfört med samma månad föregående år. De mediekategorier som gick mot strömmen och ökade i januari var utomhus/trafikreklam, radio och sociala medier. Den kategori som ökade mest under månaden var utomhus/trafikreklam med en tillväxt om 30,4 procent. Siffran är den högst noterade för en januarimånad sedan mätningarna påbörjades. Även radio gjorde sin starkaste januari någonsin med en ökning om 2, 2 procent.

– Januari 2018 uppvisar höga nivåer trots röda siffror på sista raden. De totala medieinvesteringarna föll med 9,3 procent, jämfört med samma månad 2017, och nedgången drabbade i princip samtliga mediekanaler. Men, januari 2018 är den näst starkaste månaden i Mediebyråbarometerns historia! Endast förra året var starkare, så nedgången är främst ett tecken på mycket starka jämförelsesiffror och inte en avmattning av annonsmarknaden som fortsatt går mycket starkt. En nyhet är att vi nu väljer att publicera kategorin internet i tre underkategorier. Denna kategorisering har implementerats succesivt hos mediebyråerna sedan januari 2016, men viktigt att jämförelsetal med tidigare år används med viss försiktighet. Det ska bli mycket intressant att följa de nya kategorierna under året, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Vid en jämförelse mellan helåren 2017 och 2016, vilket ska göras med försiktighet då mediebyråerna ställde om registreringen under 2016, ges en indikation om den stora digitala omställningen som under de senaste åren har pågått hos mediebyråerna. Mellan 2017 och 2016 har exempelvis kategorierna online video och sociala medier ökat kraftigt, 58 procent respektive 38 procent.

En majoritet av mediekategorierna backade under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var populärpress med en negativ tillväxt om 36,1 procent. Även dagspress storstad och fackpress backade kraftigt under månaden. De samlade printkategorierna uppvisade en negativ tillväxt om 21,7 procent under månaden, jämfört med samma period föregående år. Även kategorin bio, som under flera månader i rad, har ökat uppvisade negativ tillväxt under januari och backade med 11,7 procent.

– För mediekategorin TV får januari anses som relativt stark, trots en nedgång på över 13 procent – detta är den näst starkaste januarinoteringen sedan 2012. I analysen bör vi även ha i åtanke att decembers höga medieinvesteringar i TV delvis kan bero på att första veckan i januari 2018 fakturerades redan då. Då vi nu bryter ut online video kan vi se att 12 procent av mediebyråernas köp i rörlig bild går till online video. Den siffran är lägre än förväntat och speglar inte mediekonsumtionen – mediebyråerna premierar fortsatt bred och hög räckvidd, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6/3, 10/4, 8/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Jan 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut