Mediebyrå Barometern
november2008

Internet och TV drar upp medieinvesteringarna

Mediebyråernas omsättning ökar med 1 procent i november 2008 jämfört med samma månad föregående år. För helåret 2008, det vill säga perioden januari till november, är ökningen 6 procent vilket motsvarar en volym på nära 11,5 miljarder kronor.

– Trots en turbulent höst kan vi nu mot slutet av 2008 med relativt stor säkerhet konstatera en god tillväxt i medieinvesteringarna genom våra medlemsbyråer. Internet och TV har gått särskilt bra under november och ökat 21 respektive 16 procent jämfört med förra året, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Årets Mediebyråbarometer har visat upp förhållandevis stora svängningar mellan enskilda månader. Fotbolls-EM under juni och OS i augusti påverkade mönstret för medieinvesteringarna under sensommaren. Finanskrisen som inleddes under hösten har varit omtumlande för många branscher, så även för mediebranschen.

– Även om novembersiffrorna glädjande nog visat sig ligga över förra årets nivåer vågar vi inte vara alltför optimistiska inför 2009. Många annonsörer har planerat 2008 redan under hösten 2007 och de följer nu den plan och de avtal som de har ingått. Först framåt februari-mars nästa år kommer vi att på allvar kunna se vilken effekt lågkonjunkturen har för medieinvesteringarna i Sverige, säger Per Rosvall.

Vinnarna hittills i år är internet som under perioden januari-november 2008 ökat med 21 procent och TV som stigit med 6 procent, samt dagspress landsort som ökat med 13 procent jämfört med föregående år. I absoluta tal har internet ökat med ungefär samma nivå som TV, cirka 225 miljoner kronor.

Internet är det enda medieslag som tagit andelar från andra mediekategorier. Det innebär att internet nu står för en högre andel av den förmedlade volym som mediebyråerna hanterar totalt. Idag är andelen 12 procent jämfört med 2007 då internet stod för 10 procent av investeringarna. Andra mediekategorier som behåller sina andelar är till exempel TV. Bland kategorier som minskar återfinns till exempel dagspress storstad.

– Flera medieägare har trots allt möjlighet att behålla de totala medieinvesteringarna inom sina respektive mediehus eftersom de både har en papperstidning eller radio/tv-kanal och en webbsida. Det ska bli spännande att se hur medieinvesteringarna utvecklas under det kommande året, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i november:
Bio 21 procent
Internet 20 procent
TV 16 procent
DR/Annonsblad 2 procent
Dagspress landsort 2 procent

Mediekategorier som minskar i november:
Kvällspress -18 procent
Dagspress storstad -16 procent
Utomhus -14 procent
Veckopress -13 procent
Radio -5 procent

Kommande publiceringsdatum
20 januari (december 08 & 2008) 17 februari (januari 09) 17 mars (februari 09), 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) 16 juni (maj 09). Mediebyråbarometern går ut klockan 9.00 datumen ovan. I samband med decemberrapporten den 20 januari kommer även en analys över helåret 2008 att publiceras.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23 Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Nov 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut