Mediebyrå Barometern
december2014

Ökade medieinvesteringar 2014 – digitalt går om print

Under helåret 2014 har medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökat med 2,6 procent, jämfört med 2013. Dock minskade medieinvesteringarna med 3,1 procent i december jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under december omkring 950 miljoner kronor och totalt för helåret 2014 drygt 13 miljarder kronor. 

Under helåret 2014 uppvisade medieinvesteringarna en tillväxt om 2,6 procent, vilket motsvarar 328 miljoner kronor. Den mediekategori som står för den största ökningen under året är digitalt, med en tillväxt om 24 procent. Därmed har digitalt nu gått om mediekategorin print. Bland enskilda medier är vinnarna 2014 internet, bio, radio och utomhus. Dessa kategorier påvisar en tillväxt över 10 procent.

De mediekategorier som har haft ett tuffare år, och som backar, finner vi inom print. Kvällspress, storstadspress och populärpress tappar mer än 10 procent. Det enskilt största mediet TV tappar 3,6 procent jämfört med 2013 och står för den största minskningen i kronor. Total sett har TV tappat 187 miljoner kronor i annonsintäkter 2014.

– När vi blickar tillbaka på helåret 2014 blev medieinvesteringarna något starkare än för 2013, vilket är glädjande. En stark konjunktur och låga räntor har varit faktorer som drivit medieinvesteringarna i rätt riktning. Vi kan också se att mediebyråbranschen är mitt inne i en stark förändring, där stora summor flyttar från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Denna utveckling kommer inte att avta eller minska under 2015 – tvärtom. Den digitala tekniken kommer att få ett allt starkare fotfäste hos konsumenterna och det kommer att förstärka den strukturella förändringen av reklaminvesteringarna ytterligare, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I december månad avtog medieinvesteringarna något och uppvisade en minskning om 3,1 procent, jämfört med samma månad föregående år. Internet är den mediekategori som enskilt växte mest under december, en ökning med 51 miljoner kronor eller drygt 33 procent jämfört med samma period 2013. December 2014 var även en stark månad för mediekategorierna bio och sök. Bland enskilda medier som minskade i december 2014 återfinns kvällspress, DR/annonsblad samt populärpress. Dessa kategorier påvisade en negativ tillväxt över 20 procent. TV avslutar året med en minskning om 16,2 procent.
– Det har skett stora förflyttningar av medieköpen under 2014. Den nedåtgående trenden för print har hållit i sig och den digitala mediekategorin är nu förbi. Under året har digitalt drivits av dels programmatiska köp, dels migreringen av rörlig bild från traditionell TV till online video. Dessutom har dagspress drivit sitt digitala erbjudande kraftigt framåt. Programmatiska köp har ökat under 2014 men utgör fortfarande en relativt liten del av den totala marknaden. Dessa köp kommer att öka under 2015 vilket kommer att driva medieinvesteringarna i de digitala kanalerna ytterligare, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i december 2014:

Internet33,3 procent
Bio18 procent
Sök7,9 procent
Radio4,6 procent
Fackpress4,6 procent
Dagspress landsort3,5 procent

 

Mediekategorier som minskat i december 2014:

Dagspress kväll-23,1 procent
DR/Annonsblad-20,4 procent
Populärpress-20,3 procent
TV-16,2 procent
Dagspress storstad-16,2 procent
Utomhus/trafikreklam-9,1 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Dec 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut