Mediebyrå Barometern
augusti2016

OS i Rio rörde om i grytan – medieinvesteringarna backade

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 7,7 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt under perioden. Totalt förmedlades under augusti omkring 1 miljard kronor.

Medieinvesteringarna backade på bred front under augusti 2016, dock i jämförelse med en mycket stark augusti 2015 som uppvisade rekordhöga nivåer. Trots att samtliga mediekategorier minskade under augusti 2016 är investeringsnivån den näst högsta i Mediebyråbarometerns historia. De mediekategorier som klarade sig bäst under augusti, jämfört med samma period föregående år, var internet, utomhus/trafikreklam och landsortspress.

– Internet och utomhus/trafikreklam befäster sin starka utveckling under året, och landsortstidningarna visar att de är ett starkt lokalt alternativ. Trots det totala tappet är augusti sannolikt inte en indikation på sjunkande medieinvesteringar. Mediemarknaden går fortsatt starkt ackumulerat och högkonjunkturen håller i sig. Augusti är sannolikt bara ett hack i skivan, påverkat av OS och en kraftsamling inför hösten. Det är mycket troligt att september återigen pekar uppåt, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade mest under augusti 2016 var DR/Annonsblad, radio och dagspress storstad. Kategorin radio uppvisade en negativ tillväxt om 30,4 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Det är den största minskningen för kategorin på månadsbasis under hela 2016.

– Det är uppenbart att OS i Rio inte har gynnat medieinvesteringarna i stort; flera annonsörer har sannolikt avvaktat med sina kampanjer tills OS har avslutats. Dock kan vi se att några mediekanaler troligen har gynnats av OS däribland kvällspress, som tappar mindre än tidigare månader – endast 6,6 procent. TV backar också i augusti med 5,2 procent. Här kan vi dock se stora förflyttningar inom TV-mediet; MTG har tagit en betydligt större andel av TV-investeringarna i augusti, medan TV4-gruppen och DNS tappar stora andelar, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2016: 11/10, 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Aug 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut