Mediebyrå Barometern
januari2017

Stark inledning på året – medieinvesteringarna ökar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, inledde året starkt och ökade med 14,9 procent i januari, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan delvis tillskrivas icke periodiserad data då januari 2017 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2016. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under januari och månadens stora vinnare blev TV. Totalt förmedlades under januari över 1,1 miljarder kronor. 

Under årets första månad ökade medieinvesteringarna med 14,9 procent, jämfört med samma månad föregående år. De flesta mediekategorier ökade i januari och störst tillväxt stod TV, fackpress och bio för. Januari 2017 har fem måndagar jämfört med januari 2016, som hade fyra måndagar. Medieinvesteringarnas tillväxt under januari kan därför delvis bero på en periodiseringseffekt, dock påverkas inte alla mediekategorier av detta.

– Januari uppvisar höga nivåer och trots viss periodiseringseffekt är detta en mycket stark start på året. Annonsmarknaden är, av allt att döma, inne i en högkonjunktur. I januari uppnådde TV en rekordnivå då investeringarna i mediekategorin var de högst noterade för månaden sedan Mediebyråbarometerns mätningar startade. Även kategorierna utomhus/trafikreklam och radio, som ökade kraftigt under 2016, har inlett starkt och den positiva trenden ser ut att hålla i sig, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna sök, dagspress storstad, dagspress kväll, populärpress samt dagspress landsort uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. I januari tappade printkategorierna omkring 19,8 procent, jämfört med samma månad året innan, vilket är den lägst noterade januarimånaden för kategorin sedan Mediebyråbarometern startade. Detta drivs primärt av ett ras för dagspress storstad samt dagspress kväll.

– Även om delar av printinvesteringarna flyttas till tidningarnas digitala kanaler, kan vi konstatera att den svagt positiva trend som print uppvisade 2016 kan vara bruten i och med en svag januari. TV däremot gör en urstark månad, ökningen om 38,6 procent förklaras delvis av en extra faktureringsdag och höjda priser, men samtidigt har TV-stationerna ett mindre lager att sälja än tidigare. Nya TV-kunder har kommit in i på marknaden, och befintliga TV-annonsörer har ökat sina investeringar. Uppenbarligen ser annonsörerna att TV driver en stark effekt och ROI, trots minskat tittande. Ryktet om TVs död är alltså inte bara överdrivet – det är fel, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 7/3, 11/4, 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Jan 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut