Mediebyrå Barometern
september2022

Medieinvesteringarna ökar – tydlig valeffekt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 4,5 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Den mediekategori som ökade mest var dagspress kväll med en positiv tillväxt om 44,7 procent. Tuffast hade kategorin populärpress. Totalt förmedlades under september över 1,3 miljarder kronor.

Under höstens första månad, september, ökade medieinvesteringarna med 4,5 procent. Den kategori som uppvisade kraftigast tillväxt var dagspress kväll. Även följande kategorier ökade under september: utomhus/trafikreklam, bio, dagspress landsort, TV, online video, dagspress storstad och fackpress. Den mediekategori som ackumulerat, hittills i år, har ökat mest är utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 61,4 procent. Hittills i år har de totala medieinvesteringarna ökat med 7,3 procent.

– I september kan vi skönja en tydlig effekt av riksdagsvalet. De totala medieinvesteringarna, drivet av typiska ”val-medier”, ökade med 4,5 procent under månaden. För första gången på mycket länge ökade dagspress, sammanslaget med 14 procent, där framför allt dagspress kväll hade en kraftig tillväxt om 44,7 procent. Det här är en typisk valeffekt där de politiska partierna har köpt utrymme i tidningar inför valet. Även utomhus/trafikreklam ökade, delvis beroende på valet men kanske framför allt för att kategorin har ökat generellt under hela året. Ökningen i september är 42,4 procent, och hittills i år har mediet ökat med hela 61,4 procent., säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september var populärpress som uppvisade en negativ tillväxt om 22,1 procent. Även mediekategorierna DR/Annonsblad, sociala medier, sök, radio och online display uppvisade negativ tillväxt under september.

– Valet har även påverkat TV-köpen tydligt under september. En ökning om 9 procent jämfört med tidigare år kan i stor utsträckning härledas till valet, eftersom TV-köpen generellt har legat stilla eller till och med minskat under 2022. Lite överraskande backade de digitala kanalerna i september med 4 procent. Sannolikt är detta bara ett hack i kurvan, detta då de digitala kanalerna tar en allt större plats i mediemixen och kommer att fortsätta växa över tid, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/11, 6/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2022 som Excel

Sep 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut