Mediebyrå Barometern
november2006

TV-investeringarna går ned

November var återigen en månad där TV tappar i investeringsnivå. Tv-investeringarna som görs via medlemmarna i Sveriges Mediebyråer har tre månader av de fyra redovisade haft en negativ utveckling jämfört med 2005. TV tappar hela 8 procent eller 32,5 miljoner kronor i november jämfört med 2005 och helårsökningen är då nere i 5 procent.

Detta kan bero på flera saker.
• Jämförelsen görs nu med en mycket stark period för TV-investeringarna i slutet på föregående år.
• TV-kanalerna måste kompensera tidigare underleveranser vilket betyder att de får in mindre nya pengar.
• Fler TV-kanaler har etablerats och måste få in annonspengar. Det drar ned pris/investerings¬nivå för de annonsörer som flyttar delar av budgeten och provar att synas i nya kanaler.
• Konjunkturen för TV-reklam är inte lika het längre i höst/vinter efter de stora event som varit tidigare i år under vår/sommar – Fotbolls-VM, Friidrotts-EM och vinter-OS. Event av denna typ höjer investeringssiffrorna rejält och tar stora delar av årsbudgeten för de annonsörer som är med och syns kring evenemangen.
• En del TV-pengar går över till Internet

Internet har ökat med tretton procent eller cirka 7 miljoner kronor i november jämfört med 2005 och helårsökningen är nu uppe i 72 procent. Det innebär att mediet nu är enskilt större än utomhus och kvällspress och blir det tredje största mediet efter TV och dagspress storstad/landsort!

Bio har mer än fördubblat sin investeringsgrad jämfört med november 2005 men går fortfarande ned på helårsbasis.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi¬system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad har fler mediebyråer tillkommit i rapporte¬ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Frågor, kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
+46 8 662 15 23
+46 70 266 15 23

Nästa utskick med december månads investering och därmed helårsresultaten kommer att komma i mitten av januari.

(Klicka för Excelblad)

Nov 2006
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut