Mediebyrå Barometern
april2013

Medieinvesteringarna ner 4 procent

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar även för april månad en fortsatt tillbakagång jämfört med samma månad föregående år. Medieinvesteringarna backade med drygt 4 procent i april jämfört med samma månad föregående år, att jämföra med en tillbakagång på nästan 9 procent hittills i år. Totalt förmedlades under april månad nästan 1,4 miljarder kronor.

Även om medieinvesteringarna fortsatte att backa i april månad så var minskningstakten långsammare än tidigare månader i år. Bidragande orsaker till detta var förbättrade siffror för mediekategorin TV samt att digitala medier fortsatte att uppvisa tillväxt. Totalt backar medieinvesteringarna med nästan 9 procent och mest backar printkategorierna med kvällspress i täten, nästan 30 procent ner i april jämfört med samma månad föregående år. Samtliga printkategorier uppvisar tvåsiffriga nedgångstal hittills i år.

– April fortsätter som årets första månader med en bred nedgång. Men det finns ändå positiva tecken i statistiken, som att investeringarna inom TV trots en fortsatt nedgång i april med 5 procent ändå är klart bättre än tidigare månader. I maj månad förutspås det dessutom vara väldigt hög utförsäljningsgrad och det tyder på att det andra kvartalet kommer visa starkare siffror för TV. Fasningen av investeringar och att jämförelsetalen inte är lika tuffa under de kommande månaderna indikerar att maj och juni kommer visa på en bättre utveckling totalt sett, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

DR/annonsblad gör en svag månad och backar med 21 procent i april. En snabbare nedgångstakt än hittills i år som ackumulerat uppvisar en tillbakagång med drygt 15 procent. Även mediekategorin radio accelererar sin nedgång, ner 18 procent i april och 10 procent hittills i år. Mediekategorin bio uppvisar stor förändring i procent men det på relativt små volymer, upp 55 procent i april och 34 procent hittills i år.

– Kvälls- och landsortspress har det fortsatt väldigt tufft och även i april ser vi kraftiga nedgångar på uppemot 30 procent. Kvällpressen mötte ett väldigt starkt april från föregående år så de har tuffa jämförelsetal. Kvällspressen som i mångt och mycket drivs av evenemang har haft färre stora händelser att bygga på, men med hockey-VM och Eurovision Song Contest i maj förväntas en bättre kommande månad. Storstadpress klarar sig bättre under april och går tillbaka med endast 7 procent. Utomhusmedierna börjar få bättre fart under april med endast en blygsam tillbakagång, vilket också förbättrar deras position ackumulerat då de minskar mindre än marknaden totalt.  Digitala medier fortsätter väldigt starkt och det är primärt internet med displayvolymer som ökar med stora tal i april. Ackumulerat för året ökar mediekategorin internet med nästan 14 procent och sök med motsvarande 12 procent. Andelsmässigt är digitala medier uppe och nosar på 20 procent av de totala investeringarna vilket motsvarar en ökning i andelar på hela 4 procentenheter jämfört samma period 2012, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: tisdagen den 11e juni.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i april 2013:
Bio            55 procent
Övrigt        35 procent
Internet     23 procent
Sök           9 procent

Mediekategorier som minskat i april 2013:
Utomhus/trafikreklam   -1 procent
TV                                -5 procent
Storstadspress            -7 procent
Populärpress              -16 procent
Radio                         -18 procent
Fackpress                  -19 procent
DR/Annonsblad         -21 procent
Landsportspress        -29 procent
Kvällspress                -29 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Apr 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut