Mediebyrå Barometern
november2012

Medieinvesteringarna backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade kraftigt under november månad jämfört med samma månad föregående år, ner med nästan 15 procent. Medieinvesteringarna backade på bred front och endast två mediekategorier uppvisade tillväxt under november. Det är den fjärde raka månaden som de totala investeringarna uppvisar lägre volym jämfört med samma månader 2011.  TV är den mediekategori som backar mest i absoluta tal och står för drygt en tredjedel av den totala nedgången i november. Hittills i år ligger dock de totala investeringarna endast 2 procent lägre än samma period föregående år. Totalt förmedlades under november knappt 1,2 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backar ytterligare en månad och de enda mediekategorier som ökar i november är bio och sök. Att den största mediekategorin TV ändå har ökat med drygt 4 procent hittills i år gör att de totala medieinvesteringarna endast har backat med 2 procent.

– Den nedåtgående trenden fortsätter för medieinvesteringarna och november backar mer än månaden innan. TV gör en svag månad vilket till viss del förklaras med att en del av lagret har utnyttjats för kompensation av tidigare underleveranser. Svängningarna på marknaden blir allt tydligare mellan månaderna vilket indikerar en avmattande tillväxt för mediet. Många annonsörer laddar inför julen men även med ett bra december förväntas TV inte öka med mycket mer än 4 procent för helåret. Totalt sett är dock medieinvesteringarna endast ner 2 procent hittills i år och det jämfört med det starkaste året någonsin, 2011, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I november accelererar raset för hela printkategorin ytterligare då samtliga kategorier backar mer än den ackumulerade nedgången hittills i år. Fackpress är den printkategori som backar minst, men är ändå nästan 10 procent ner i november. Även nyare mediekategorier som internet backar kraftigt i november, ner nästan 16 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Även mediekategorier som hittills uppvisat god tillväxt backar i november och bland annat internet kategorin gör den svagaste månaden på året. Mediekategorin sök är fortsatt det media som uppvisar starkast ökning och det finns fortfarande en stor potential till ytterligare tillväxt. Vidare fortsätter den svaga utvecklingen för dagspress och vi ser återigen en nedgång med runt 20 procent för landsorts- och storstadspress. Kvällspress gör inte ett lika kraftigt tapp som i oktober men trenden är tydligt nedåtgående. Utomhus gör en bättre månad trots att investeringarna backar och inför julhandeln finns möjlighet att utvecklas bättre än den nedåtgående trend om -10 procent som mediet för närvarande uppvisat, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Även mediekategorierna radio och DR/Annonsblad backar i november, ner drygt 16 procent vardera.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5 och 11/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i november 2012:

Bio18 procent
Sök11 procent

Mediekategorier som minskat i november 2012:

Utomhus/trafikreklam-6 procent
Övrigt-8 procent
Fackpress-10 procent
Kvällspress-13 procen
TV-14 procent
Internet-16 procent
DR/Annonsblad-16 procent
Storstadspress-19 procent
Populärpress-21 procent
Landsortspress-22 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i Exce

Nov 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut