Mediebyrå Barometern
oktober2009

Fortsatt svag återhämtning för medieinvesteringarna, men radio går mot strömmen

Under oktober förmedlade medlemmarna i Sveriges Mediebyråer investeringar till ett värde av 995 miljoner kronor vilket är en nedgång på 26 procent jämfört med samma månad 2008. Nedgången i oktober motsvarar drygt 340 miljoner kronor. Den ackumulerade nedgången för perioden januari till och med oktober 2009, ligger hittills på minus 20 procent, vilket motsvarar 2 miljarder kronor.

Investeringarna under oktober landade på 995 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som den föregående månaden september. Oktober blir därmed en av de månader som har haft de högsta investeringarna hittills i år. Eftersom oktober generellt kännetecknas av höga nivåer, och investeringarna under samma månad förra året nådde rekordhöga nivåer, så innebär oktoberresultatet ändå en nedgång på 26 procent.

– Siffrorna från oktober visar på en ökad stabilitet på marknaden även om investeringarna inte ligger på nivåer som kännetecknar en högkonjunktur. Om vi jämför oktober, som är en klassisk period för höga investeringar, med vårens månader med samma kännetecken, ser vi faktiskt en ökning med 50–75 miljoner kronor, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Nedgången drabbar alla mediekategorier med undantag för radio som visar en tillväxt under oktober på 9 procent. Sett till hela perioden från januari 2009 ligger radio på en nedgång på 12 procent vilket är klart bättre än branschsnittet. Störst nedgång visar den mindre mediekategorin bio som tidigare har haft en stark tillväxt men nu uppvisar en nedgång på 55 procent. Den för bio mycket svaga månaden oktober innebär att bio sett till helåret backar 8 procent och en möjlig orsak kan vara kampanjer som löper över en längre tid. Övriga mediekategorier som tappar betydande andelar annonsintäkter är fackpress, som går minus 43 procent, och kvällspress samt populärpress som tappar 37 procent vardera.

De mediekategorier som går ned mindre än branschen i helhet under oktober, som minskar 26 procent, är TV som minskar med 25 procent, internet, minus 18 procent, landsortspress, minus 14 procent, samt utomhusreklam som går ned 15 procent. Sett till hela perioden januari till och med oktober 2009 tappar dessa mediekategorier mindre än branschen i helhet, och har därmed ökat sina andelar under lågkonjunkturen.

– TV har tagit flest andelar, 1,2 procent, följt av internet som tagit cirka 1 procent. Genom att behålla investeringar från stora annonsörer men även utnyttja konjunkturen till att få nya kunder har TV och internet lyckats flytta fram sina positioner. En procent är trots allt cirka 100 miljoner kronor på årsbasis, kommenterar Martin Hugosson, Managing Director, OMD i Göteborg.

– Vi ser nu två månader på rad med stabila investeringsnivåer om knappt 1 miljard kronor. Under våren var situationen mer turbulent och investeringsnivåerna var lägre. Det är positivt att vi äntligen ser en stabilitet på marknaden och även om det är på lägre nivåer än tidigare så är det ändå kraftiga investeringar för en enskild månad. Som vi tidigare rapporterat upplever våra medlemmar att deras kunder nu ser framåt och börjar planera för kommande kampanjer. Dock är det som bekant en ledtid från detta till dess att investeringarna faller ut och självfallet skiljer sig ledtiderna från kategori till kategori. För en del av våra medlemmar är det fortsatt tungt, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13

Mediekategorier som ökar i oktober:
Radio                                     9 procent

Mediekategorier som minskar i oktober:
Övrigt                                      -68 procent
Bio                                          -55 procent
Fackpress                              -43 procent
Kvällspress                             -37 procent
Populärpress                           -37 procent
DR/Annonsblad                       -36 procent
Storstadspress                        -29 procent
TV                                           -25 procent
Internet                                 -18 procent
Utomhus/Trafikreklam            -15 procent
Landsortpress                      -14 procent

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för november 2009 publiceras 15 december. Siffror för helåret 2009 publiceras 19 januari 2010.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Oct 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut