Mediebyrå Barometern
mars2017

Stark månad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 11,7 procent i mars, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under mars. Månadens stora vinnare var kategorierna; bio och utomhus/trafikreklam. Även TV uppvisade starkt tillväxt. Totalt förmedlades under mars över 1,2 miljard kronor.

Mars blev en stark månad för medieinvesteringarna. Flertalet kategorier uppnådde högre investeringsnivåer, jämfört med samma period föregående år, och totalt ökade medieinvesteringarna med 11,7 procent. De mediekategorier som ökade i mars var bio, utomhus/trafikreklam, TV, internet samt dagspress landsort. För tredje månaden i rad ökade bio kraftigt. Dagspress landsort uppvisade under mars en positiv tillväxt om 9,2 procent. Det innebär att för första gången är dagspress landsort större än dagspress storstad under första kvartalet.

– Mars var en mycket stark månad för medieinvesteringarna. Volymerna ökade med över 11 procent och hittills i år har de totala investeringarna ökat med över 6 procent. Bio går som tåget och ökade tvåsiffrigt för tredje månaden i rad. Investeringarna i kategorin är nästan fördubblade jämfört med samma månad 2016 och den totala ökningen hittills i år ligger på över 70 procent. Ett ökat fokus på rörlig bild och på att nå unga målgrupper spelar kategorin rakt i händerna. Bio redovisar fortsatt ökning i antal besökare – och medieinvesteringarna följer efter. Den starka konjunkturen för medieinvesteringarna i stort visar ännu inga tecken på avmattning, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna DR/annonsblad, dagspress storstad, populärpress, fackpress, sök, dagspress kväll och radio uppvisade negativ tillväxt under mars. Den kategori som backade mest under mars var DR/Annonsblad.

–TV gjorde en bra månad och ökade med över 19 procent i mars. Prishöjningarna har slagit igenom med full kraft, men det är bara en del av förklaringen; det är fortsatt mycket hög efterfrågan på TV. Vad gäller printmedier ser vi ett viktigt trendbrott: för första kvartalet någonsin är landsortspress större än storstadspress. Storstadspressen tappar nu stora summor och under det första kvartalet har kategorin backat med 22 procent, motsvarande 50 miljoner kronor. Landsortspressen går däremot emot strömmen och ökade både i mars men även under årets första kvartal. Den stora mediekonkurrensen i storstäder gör att efterfrågan på dagstidningar blir allt mindre – men på landsorten står sig dagspressen fortsatt stark och förblir en viktig kanal för lokala annonsörer, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Sörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som EXCEL

Mar 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut