Mediebyrå Barometern
maj2011

Fortsatt stark mediemarknad under maj månad

Medieinvesteringarna för maj månad ökade 5 procent jämfört med maj månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Sedan årsskiftet har den totala ökningen för marknaden varit 14,9 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under maj månad jämfört med samma period förra året är DR/annonsblad (51,6 procent), Fackpress (17,4 procent) och populärpress (16,7 procent). Totalt förmedlades under maj 1,4 miljarder kronor.

Den del av direktreklamen som går genom mediebyråerna fortsätter att öka kraftigt under denna månad. Men ökning om 51,6 procent är det betydligt högre än ökningen för den totala marknaden för maj månad. Ökningen för såväl populärpress som fackpress om 17 procent ska jämföras med att båda dessa kategorier hade ett relativt svagt år förra året. Kategorin TV har en ökning för maj månad på 3,2 procent jämfört med samma period 2010.

− Ökningen för mediekategorin TV ska ses i ljuset av att maj 2010 var en mycket stark månad för den kategorin. Fortfarande är reklamutrymmet i TV överbokat med 15-20 procent, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media

De kategorier som haft sämst utveckling denna månad är främst bio, dagspress, internet och radio. Av dessa kategorier har radio sedan årsskiftet ändå utvecklats bättre än totalmarknaden.

− Det är positivt att se att maj månad 2011 visar på en fortsatt ökning med tanke på att samma månad 2010 var en mycket stark månad, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 samt 13/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i maj 2011:
DR/Annonsblad 52 procent
Övrigt 32 procent
Fackpress 17 procent
Populärpress 17 procent
Utomhus/Trafikreklam 11 procent
Sök 6 procent
Storstadspress 6 procent
TV 3 procent
Kvällspress 2 procent

Mediekategorier som minskat i maj 2011:
Radio -1 procent
Internet -1 procent
Landsortspress -4 procent
Bio -33 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

May 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut