Mediebyrå Barometern
december2008

Medieinvesteringarna gick ner kraftigt i december

De förmedlade annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer minskade kraftigt under december – en minskning på totalt 11 procent jämfört med december 2007. Nedgången innebär att annonsvolymerna som förmedlades uppgick till cirka 838 miljoner i december 2008 jämfört med 938 miljoner under december 2007.

– Hösten har varit mycket volatil vad gäller investeringsvolymer, men fram till december har varit en mycket stark period. Nästan samtliga mediekategorier backar under december i vad som får beskrivas som en generell inbromsning, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Dagspress landsort och storstad, magasin, kvällspress, radio och TV minskade alla med mellan 3 till 22 procent. De mediekategorier som klarat sig bra under december är utomhusreklam som gått upp 18 procent, samt bio och internet, som har ökat med 7 procent vardera jämfört med december 2007.

– Det är ett styrketecken för utomhusbranschen att trots motig konjunktur gå emot strömmen och öka volymerna i dessa tuffa tider, konstaterar Per Rosvall.

Den negativa utvecklingen i december följer den prognos som Sveriges Mediebyråer gjort tidigare under hösten och den inbromsning som kännetecknat många andra branscher under hösten kan nu ses även i medieinvesteringarna.

– Vi kan ännu inte uttala oss om denna nedgång kommer fortsätta under 2009 men vi konstaterar att beslut kring medieinvesteringar nu omgärdas av större försiktighet och ofta tar längre tid. För många annonsörer innebär det att man kanske väljer att inte genomföra den sista kampanjen på året, eller skjuter upp den. Detta har sannolikt påverkat volymerna i december, avslutat Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar december 2008:
Utomhusreklam 18 procent
Internet 7 procent
Bio 7 procent

Mediekategorier som minskar december 2008:
Dagspress storstad -22 procent
Kvällspress -20 procent
Fackpress -15 procent
Veckopress -14 procent
TV -14 procent
Dagspress landsort -10 procent

Kommande publiceringsdatum
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00 den 17 februari (januari 09), den 17 mars (februari 09), 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) och 16 juni (maj 09).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Dec 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut