Mediebyrå Barometern
april2022

Hög aktivitet för medieinvesteringarna – trots oroligheter 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 23,9 procent i april, jämfört med samma period föregående år. Investeringsnivån är den tredje högsta för månaden sedan mätningarna påbörjades. Månadens stora vinnare blev mediekategorin utomhus/trafikreklam med en ökning om 53,7 procent. Totalt förmedlades under april över 1,4 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och våren 2022, bortsett från föregående månad, har varit en stark period då flertalet mediekategorier har utvecklats positivt. April blev en stark månad för investeringarna som uppvisade en positiv tillväxt om 23,9 procent. En majoritet av mediekategorierna ökade och den kategori som ökade mest under månaden var utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 53,7 procent. Ackumulerats, hittills i år, har de totala medieinvesteringarna ökat med 13,2 procent.

– Efter en tillfällig nedgång i mars, som delvis berodde på periodisering, är medieinvesteringarna tillbaka med full styrka i april. Kriget i Ukraina, hög inflation och ökande konsumentpriser verkar inte påverka annonsörerna –noteringen för april är den tredje högsta i Mediebyråbarometerns historia. Ackumulerat har medieinvesteringarna växt med 13,2 procent hittills i år och trots oroligheter i vår omvärld präglas mediemarknaden just nu av högt tryck och stark tillväxt. Det är tydligt att det fortsatt råder positiva tongångar i reklambranschen, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under april var dagspress kväll, DR/Annonsblad samt bio. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress kväll med en negativ tillväxt om 23,4 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även dagspress kväll den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 21,8 procent. 

– Det var de breda massmedierna som stod för de största ökningarna under april; bara TV och utomhus/trafikreklam stod för 44 procent av de totala medieinvesteringarna under månaden. Den höga efterfrågan på massmedier gör att dessa kanaler mer eller mindre är slutsålda, och det är svårt för ad-hoc kampanjer att få utrymme som driver bred räckvidd. Med få undantag växte också övriga medier starkt i april. Radio slog all-time-high för en april-månad med en ökning om 24,5 procent. De digitala kanalerna växte med 16 procent, print med 10 procent och medieköpen i bio är nästan tillbaka på nivåerna som gällde före pandemin, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum:
7/6, 9/8, 6/9, 11/10, 8/11, 6/12

Metod:
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporten.

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2022 som Excel

Apr 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut