Mediebyrå Barometern
juni/juli2018

Högtryck för medieinvesteringarna under sommaren – fotbolls-VM en framgångsfaktor

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 12 procent, jämfört med samma period föregående år. Fotbolls-VM påverkade många av mediekategorierna positivt och juni resulterade i den högsta noteringen för månaden någonsin. Flertalet av kategorierna uppvisade positiv tillväxt under sommarmånaderna och mediekategorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam blev sommarens stora vinnare. Totalt förmedlades under juni och juli närmare 1,9 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, ökade medieinvesteringarna med totalt 12 procent. Sett till enskilda månader kan juni ses som vinnare med en positiv tillväxt om 22,2 procent. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 7 procent, vilket motsvarar över 550 miljoner kronor. Mediekategorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam blev sommarens stora vinnare. Även de digitala kanalerna uppvisade positiv tillväxt under sommaren och ökade med 7,5 procent, främst under juni.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå mycket starkt och under sommaren ökade investeringarna med totalt 12 procent. Detta är jämfört med mycket starka siffror från 2017 överlag. Det är primärt fotbolls-VM som har drivit investeringarna och juni landade på den högsta noteringen för månaden – någonsin. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fotbolls-VM har inneburit en kraftigare ökning än förväntat och tillsammans med en stark konjunktur resulterat i den starkaste sommaren i Mediebyråbarometerns historia, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna DR/Annonsblad, bio, populärpress, fackpress, dagspress storstad och dagspress landsort uppvisade negativ tillväxt totalt sett under sommarmånaderna. Den mediekategori som hittills i år har tappat mest är fackpress, motsvarande en negativ tillväxt om 18 procent.

– Samtliga mediekategorier har lyckats kapitalisera på fotbolls-VM under juni, men den stora vinnaren blev TV. Under juni ökade TV med hela 51,8 procent, i princip drivet att TV4-gruppen. TV4 har varit framgångsrika med att sälja sponsorskap och spottpaket till premiumpriser, samt har dessutom tagit tittarandelar under den aktuella perioden. Dagstidningarna lyckades vända den negativa trenden under fotbolls-VM. I juni ökade dagspress kväll med 8 procent och dagspress landsort med 3,8 procent. Även dagspress storstad gick bra och tappade endast 1,5 procent, vilket är betydligt mindre än tidigare månader. Dock faller samtliga printkategorier tillbaka under juli, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2018:
11/9, 9/10, 13/11, 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern Juni 2018 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern Juli 2018 som Excel

Jun 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2018
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut