Mediebyrå Barometern
juni/juli2010

Starkt första halvår för medieinvesteringarna

Annonsmarknaden har fortsatt att utvecklas starkt under sommaren och annonsvolymen för juni var 14 procent högre än förra året och för juli 34 procent högre än 2009. De ackumulerade investeringarna under första halvåret i år var 15 procent bättre än 2009. Totalt förmedlades 1,3 miljarder kronor under de två sommarmånaderna.

– Det är glädjande att uppgången fortsätter. Om vi ser till hela perioden fram till och med juli ligger den ackumulerade ökningen 16 procent högre jämfört med samma period 2009. Det är också roligt att juli, som traditionellt är en mycket svag annonsmånad, med i princip halverad volym jämfört med en normal månad, ökade 34 procent jämfört med förra året, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

– Med första halvåret bakom oss kan vi nu också tydligt identifiera årets vinnare och förlorare.
Den stora förloraren är direktreklam, som tappar 15 procent under första halvåret och är den enda mediekategori som går sämre än 2009. Utöver det går samtliga medier bättre än förra året, säger Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

De mediekategorier som gått sämst under första halvåret 2010 är, förutom DR/annonsblad, populärpress (+6 procent) och fackpress (+4 procent) som alla visar ett lägre resultat än marknadssnittet och har inte lyckats återhämta sig från förra årets nedgång. Även dagspress storstad går sämre än marknaden och ökar endast 10 procent.

− Sett till hela perioden januari-juli 2010 är de stora vinnarna sökordsmarknadsföring som ökar med 34 procent och kvällspress som ökar med 31 procent samt internet som gått upp 26 procent. Även TV går fortsatt urstarkt och ökar 23 procent de första sju månaderna, säger Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i juni 2010:
Landsortspress                        49 procent
Storstadspress                        43 procent
Kvällspress                              40 procent
Sök                                          38 procent
Bio                                           37 procent
Populärpress                           18 procent
Fackpress                                10 procent
TV                                            10 procent
Internet                                   10 procent

Mediekategorier som minskar i juni 2010:
Övrigt                                      -60 procent
DR/Annonsblad                       -23 procent
Radio                                      -13 procent
Utomhus/Trafikreklam              -7 procent

Mediekategorier som ökar i juli 2010:
Bio                                             110 procent
Utomhus/Trafikreklam                 91 procent
Sök                                             54 procent
Kvällspress                                 45 procent
Radio                                          43 procent
Storstadspress                           43 procent
TV                                               42 procent
Landsortspress                          42 procent
Internet                                     24 procent
Populärpress                             14 procent
Fackpress                                    4 procent

Mediekategorier som minskar i juli 2010:
Övrigt                                      -63 procent
DR/Annonsblad                       -33 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jun 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2010
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut