Mediebyrå Barometern
augusti2017

TV tappar & DR/annonsblad ökar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 8,0 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2017 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2016. Månadens stora vinnare blev DR/Annonsblad, bio och utomhus/trafikreklam. Den mediekategori som hade det tuffast under augusti var TV. Totalt förmedlades under augusti närmare 990 miljoner kronor.

De mediekategorier som ökade under augusti var DR/Annonsblad, bio, utomhus/trafikreklam, dagspress landsort samt internet. Månadens stora vinnare blev DR/Annonsblad som uppvisade en positiv tillväxt om 63,4 procent. Hittills i år har kategorin ökat med 8,6 procent. Ökningen för utomhus/trafikreklam under augusti, om 26,0 procent, är den högst noterade augustisiffran sedan mätningarna startade.

– Augusti 2017 hade fyra måndagar jämfört med augusti 2016, som hade fem måndagar. De minskade medieinvesteringarna om 8,0 procent är alltså en periodiseringseffekt. I själva verket var augusti en stark månad jämfört med samma period föregående år. Detta visar att annonskonjunkturen fortsatt är stark och att medieinvesteringarna fortsätter öka. Augusti blev en rekordmånad för utomhus/trafikreklam och vi kan återigen notera att suget efter breda massmedier är fortsatt stor hos annonsörerna, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti 2017 var TV som uppvisade en negativ tillväxt om 23,5 procent. Andra mediekategorier som minskade under augusti var dagspress kväll, populärpress, dagspress storstad, sök, fackpress och radio. Sett till hittills i år står dagspress storstad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 20,7 procent, vilket motsvarar omkring 110,8 miljoner kronor.

– De digitala investeringarna ligger på en oförändrad nivå i augusti, vilket får anses som ett bra resultat givet en faktureringsdag mindre. Vi kan dock se stora skiften inom de digitala medieköpen. Beordrad display minskar betänkligt, och ökningen står sociala medier för, tillsammans med online video och programmatiska display-köp. Sociala medier uppvisar en positiv tillväxt om 62 procent under 2017 och är nu den klart näst största kategorin inom digitala köp, efter online display. TVs minskning under augusti är förvånande kraftig. Efterfrågan är fortsatt mycket stor på TV, men utbudet (PUT:en) fortsätter att falla och TV-kanalerna tvingas tacka nej till nya investeringar och nya kunder, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2017: 10/10, 7/11, 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Aug 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut