Mediebyrå Barometern
mars2009

Medieinvesteringarna ned 16 procent i mars

Medieinvesteringarna går ned ytterligare under mars. Totalt minskar investeringarna som förmedlas genom Sveriges Mediebyråers medlemmar med 16 procent under mars 2009 jämfört med samma månad 2008. Volymen uppgår till 1 044 miljoner mot 1 241 miljoner i fjol.

Under 2009 har medieinvesteringarna gått från minus 24 procent i januari till minus 16 procent i mars.
Totalt är nedgången 18 procent för första kvartalet 2009. Om jämförelsen istället görs mellan första kvartalet 2009 och samma kvartal 2007 så är nedgången 3,5 procent.

– Det visar att vi inte ligger på extremt låga nivåer, utan att det fortfarande är betydande volymer som investeras genom våra medlemmar. Snarare var 2008 ett extremt starkt år. Under 2007 var tongångarna långt mer positiva, så till viss del handlar det om förväntningar, snarare än rekordlåga investeringar när man ser mer krasst till de data vi presenterar, kommenterar Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Nedbrutet per medieslag märks det dock att det är en fortsatt tuff marknad och samtliga kategorier minskar jämfört med 2008, både på månadsnivå och på kvartalsnivå, med ett undantag för bio som under första kvartalet 2009 ökar med 28 procent.

– Som vi sa i början av året så tror vi att de klassiska högsäsongsmånaderna kommer att vara starkare än
till exempel januari och februari. Nedgången på 16 procent i mars 2009 är en viss återhämtning från de mer negativa siffrorna som redovisades för januari och februari, fortsätter Per Rosvall.

Störst är nedgången för kvällspress och fackpress som båda går ned med cirka 40 procent under första kvartalet 2009. Dagspress storstad går ned med 25 procent och populärpress med 24 procent under första kvartalet. Internet backar med 24 procent i mars och ligger efter första kvartalet på minus 20
procent. De mediekategorier som minskar mindre än branschen i övrigt under första kvartalet är TV, dagspress landsort samt bio.

Den mediekategori som har klarat sig bäst i mars är utomhusreklam, som endast gått ner 5 procent, och därmed går ned minst av alla mediekategorier, samt TV som fortsätter att ta andelar. Genom att månad för månad fortsätta att vinna andelar har TV stärkt sin position och utgör nu 38 procent av de totala investeringarna förmedlade genom Sveriges Mediebyråers medlemmar, jämfört med drygt 35,5 procent
första kvartalet 2008.

Mediekategorier som minskar i mars 2009:
Fackpress -40 procent
Kvällspress -38 procent
Internet -24 procent
Populärpress -23 procent
Bio -22 procent
DR/Annonsblad -21 procent
Dagspress storstad -18 procent
TV -12 procent
Radio -11 procent
Dagspress landsort -9 procent
Utomhusreklam -5 procent

Mediekategorier som ökar första kvartalet 2009:
Bio 28 procent
Mediekategorier som minskar första kvartalet 2009:
Fackpress -40 procent
Kvällspress -40 procent
Dagspress storstad -25 procent
Populärpress -24 procent
Internet -20 procent
Utomhusreklam -19 procent
Radio -19 procent
DR/Annonsblad -17 procent
Dagspress landsort -16 procent
TV -12 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00
den 19 maj (april 09) och 16 juni (maj 09).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD, Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23
Martin Hugosson, analytiker, MD OMD, tel. 0704-10 59 13

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Mar 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut