Mediebyrå Barometern
augusti2022

Så påverkar riksdagsvalet medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 0,5 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Dock möter siffrorna rekordnivåer och flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under månaden – som direkt kan kopplas till stundande riksdagsval. Den kategori som ökade mest var utomhus/trafikreklam. Totalt förmedlades under augusti nästan 1,1 miljarder kronor. 

Medieinvesteringarna backade något under augusti, dock möter månaden rekordnivåer och, trots detta, är den tredje starkaste augustimånaden sedan mätningarna påbörjades. De mediekategorier som ökade under månaden, jämfört med samma period föregående år, var: utomhus/trafikreklam, fackpress, dagspress kväll, dagspress landsort, dagspress storstad, online video, radio samt bio. Ackumulerat, hittills i år, är utomhus/trafikreklam den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om totalt 64,9 procent. 

– Trots hög inflation, ekonomisk oro och en förväntad lågkonjunktur fortsätter medieinvesteringarna att gå starkt. Förvisso faller medieköpen med 0,5 procent, men det är mot mycket starka jämförelsetal. Augusti 2022 är den tredje starkaste augustimånaden i Mediebyråbarometerns historia. Medieinvesteringarna i augusti är starkt kopplade till valet. Typiska valmedier ökar, såsom dagspress och utomhus/trafikreklam gör all-time-high för en augustimånad med en uppgång om 64 procent. Kategorin går just nu urstarkt och har hittills i år ökat med nästan 65 procent, och orderingången under andra halvåret är hög. säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

Den mediekategori som backade mest under augusti, jämfört med samma månad föregående år, var sök som uppvisade en negativ tillväxt om 36,5 procent. Även följande kategorier uppvisade negativ tillväxt under månaden; populärpress, sociala medier, DR/Annonsblad, TV och online display. Sett till hittills i år står kategorin DR/Annonsblad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 16,4 procent. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53 

Kommande publiceringsdatum: 11/10, 8/11, 6/12 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2022 som Excel

Aug 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut