Mediebyrå Barometern
juni/juli2022

Medieinvesteringarna backar – kraftig nedgång för TV  

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 8,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Den mediekategori som ökade mest under sommarmånaderna var utomhus/trafikreklam, detta med en positiv tillväxt om 68,5 procent. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,6 miljarder kronor.   

Under årets sommarmånader, juni och juli, backade medieinvesteringarna med totalt 8,3 procent. Ackumulerat, hittills i år, har medieinvesteringarna dock ökat med totalt 8,0 procent. Den mediekategori som ökade mest under juni och juli var utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 68,5 procent. Utomhus/trafikreklam är även den kategori som har ökat mest totalt sett under året. Kategorierna fackpress, populärpress och bio uppvisade även positiv tillväxt under sommarmånaderna. 

– Medieinvesteringarnas uppgång bröts under sommaren då investeringarna backade med 8,3 procent. Trots denna nedgång bör sommarperioden ändå anses som stark. Detta då noteringen är den fjärde högsta för den aktuella perioden. Dessutom möter siffrorna mycket starka jämförelsetal från 2021, drivet av stora idrottsevenemang. Det kommer bli mycket intressant att följa medieinvesteringarna nu under hösten, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under sommaren var DR/Annonsblad, detta med en negativ tillväxt om 42,4 procent. Även kategorierna TV, dagspress storstad, dagspress landsort, online display, sök, dagspress kväll, sociala medier, online video och radio uppvisade negativ tillväxt under sommarmånaderna. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 17,7 procent.

– Nedgången för TV är anmärkningsvärt stor. Noteringen innebär all-time-low för kategorin under sommarmånaderna – till och med en lägre nivå än under den första pandemisommaren 2020. TV-tittandet sjunker stadigt och har under sommaren minskat med drygt 10 procent. Investeringarna i massmedia verkar ha flyttat från TV till utomhus/trafikreklam under sommaren. Utomhusmediet slår ett kraftigt all-time-high för en sommarperiod med en uppgång om 68 procent jämfört med 2021. Utomhusbolagen rapporterar om fortsatt mycket hög beläggning under hösten. Detta kan vara en föraning om hur medieinvesteringarna kan komma att omfördelas framåt, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6/9, 11/10, 8/11, 6/12 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2022 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2022 som PDF

Jun 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2022
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut