Mediebyrå Barometern
juni/juli2009

Medieinvesteringarna fortsätter att backa

Annonsvolymerna förmedlade av medlemmarna i Sveriges Mediebyråer i juni var 769 miljoner kronor, vilket är en nedgång med 22 procent jämfört med samma månad 2008. Under juli var nedgången 26 procent, vilket motsvarar drygt 115 miljoner kronor. Sett till första halvåret 2009 innebär det hittills en nedgång på 20 procent. Nedgången motsvarar 1,3 miljarder kronor.

− Än så länge ser vi inga tecken på att investeringarna i stort kommer att återhämta sig till nivåer i paritet med 2008 även om vissa annonsörer utnyttjar konjunkturen till att öka sin ”share of voice” till en lägre kostnad. Hittills har samtliga månader legat en bra bit under 2008 års nivå och om ingen återhämtning sker under 2009 kommer nedgången totalt att landa på cirka 2,5 miljarder kronor. Men vi får inte glömma att vi jämför botten av en lågkonjunktur med höjden av en högkonjunktur, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Nedgången under juni i år blev 22 procent jämfört med rekordåret 2008. Men om jämförelsen görs med året dessförinnan ligger årets junisiffror 5 procent högre än juni 2007. Juli månad innebar i år en tillbakagång på 26 procent jämfört med juli 2008. Sammantaget är tillbakagången 20 procent för de första sex månaderna 2009.

− En kategori som ständigt ökar sin andel är ”övrigt”, dels för att det finns en rad kommunikationskanaler som inte riktigt faller inom de traditionella lösningarna, och dels att mediebyråerna i allt större utsträckning säljer tjänster som inte är medieköp, som exempelvis research, analys och planning, Det är ett tecken på att annonsörerna i allt högre grad använder mediebyråernas strategiska kompetens för att optimera de medieinvesteringar som görs, säger Staffan Slörner.

Under juni tappade kvällspress 45 procent jämfört med 2008, men under juli var nedgången något lägre – 18 procent. Dagspress förlorar nästan var tredje annonskrona i juni, där storstadspress står för den största nedgången. I juli minskar nedgången till 20 procent jämfört med samma period 2008.

– Sommarmånaderna är en period då annonsörer oftare väljer kvällspress eftersom det traditionellt sett är en stark mediekategori under semestertiden i Sverige. Det kan förklara varför just kvällspress klarar sig lite bättre än andra i juli. Men generellt bör man tänka på att juli är en månad som kännetecknas av låga investeringar, kommenterar Staffan Slörner.

TV har hittills under 2009 tagit andelar och inte upplevt en lika stor nedgång som de tryckta mediekategorierna, men under juni och juli är nedgången högre än genomsnittet för TV. I juni backar TV med 23 procent jämfört med marknadens nedgång på 22 procent, och i juli med 29 procent jämfört med marknadens 26 procent. TV har trots detta ökat sin andel från 35 procent till 36 procent under året.

− För TV blir jämförelsen med 2008 extra tuff eftersom vi då hade både Fotbolls-EM och OS vilket ofta innebär flera större TV kampanjer och är något som förbättrar investeringarna, säger Staffan Slörner.

Den mindre mediekategorin bio har tidigare under året visat en stark tillväxt men tappar i juni 39 procent och 64 procent i juli. För juli innebär det cirka 3 miljoner kronor i absoluta tal. Internet backar endast 1 procent i juni och även om första halvåret innebär en nedgång på 14 procent så har det gått betydligt bättre för internet än för marknaden i stort.

− För de annonsörer som använder mediebyråernas spetskompetens på bästa sätt, kanske inte en nedgång i investering på 20 procent påverkar effekten lika mycket. För att dämpa konsekvenserna när man tvingas minska sina medieinvesteringar behöver man lägga mer tid på insikt, analys- och plannerarbete. Att ge mediebyrån tid för analys och insiktsarbete lönar sig alltid och det blir extra tydligt nu att allt fler annonsörer inser det, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-507711
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13

Första halvåret 2009

Mediekategorier som ökar:

Övrigt                                               27 procent
Bio                                                    23 procent

Mediekategorier som minskar:

Kvällspress                                     -40 procent
Fackpress                                       -38 procent
Populärpress                                  -31 procent
Storstadspress                               -25 procent
Landsortspress                              -19 procent
DR/Annonsblad                               -19 procent
Radio                                              -18 procent
Utomhusreklam                              -18 procent
TV                                                   -17 procent
Internet                                          -14 procent

Juni 2009

Mediekategorier som ökar:
Övrigt                                               101 procent

Mediekategorier som minskar:
Kvällspress                                     -45 procent
Bio                                                  -39 procent
Fackpress                                       -31 procent
Storstadspress                               -31 procent
DR/Annonsblad                               -29 procent
Populärpress                                  -26 procent
Utomhusreklam                              -23 procent
TV                                                   -23 procent

Landsortspress                              -22 procent
Radio                                              -18 procent
Internet                                          -1 procent

Juli 2009

Mediekategorier som ökar:
Övrigt                                               8 procent

Mediekategorier som minskar:

Bio                                                  -64 procent
DR/Annonsblad                              -58 procent
Utomhusreklam                              -43 procent
Populärpress                                  -32 procent
TV                                                   -29 procent
Storstadspress                               -22 procent
Landsortpress                                -20 procent
Kvällspress                                     -18 procent
Radio                                              -16 procent
Internet                                          -12 procent
Fackpress                                       -10 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern för augusti 2009 publiceras 15 september. Kommande publiceringsdatum är 13 oktober, 17 november, 15 december. December samt helåret 2009 publiceras 19 januari.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern juni och första halvåret i excel

Klicka här för mediebyråbarometern juli i excel

Jun 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2009
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut