Mediebyrå Barometern
augusti2011

Stabiliserad ökningstakt för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna för augusti månad ökade 2,9 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Det ger en avtagande ökningstakt, men den totala ökningen för marknaden är sedan årsskiftet 11,4 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under augusti månad jämfört med samma period förra året är DR/annonsblad (44,6 procent), radio (14,8 procent), sök (10,7 procent) och fackpress (10,4 procent). Totalt förmedlades under augusti 971 miljoner kronor.

− Den avtagande ökningstakten för augusti månad ska sättas i relation till att marknaden under augusti 2010 hade en ökning om 24 procent jämfört med året innan. Men historiskt sett visar ändå siffrorna för augusti 2011 en stark annonsmarknad, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin fackpress har utöver en stark månad för augusti även utvecklats starkare än marknaden sedan årsskiftet, med en ackumulerad ökning om 15 procent jämfört med samma period 2010.

− Vi ser att trenden för året håller i sig vad gäller mediebyråernas del av direktreklamen. Den kategorin fortsätter att öka kraftigt och sett på helåret är ökningen för samma period förra året nu 53 procent, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

Övriga kategorier som jämfört med augusti månad förra året haft störts nedgång är utomhus (-26 procent) och kvällspress (-20 procent). Kvällspress har haft störst negativ utveckling sedan årsskiftet jämfört med samma period 2010.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 18/10, 15/11 & 13/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i aug 2011:
Övrigt                      50 procent
DR/Annonsblad       45 procent
Radio                      15 procent
Sök                         11 procent
Fackpress               10 procent
TV                             8 procent
Bio                            4 procent
Storstadspress         4 procent
Populärpress            2 procent
Mediekategorier som minskat i aug 2011:
Landsortspress              -1 procent
Internet                          -1 procent
Kvällspress                    -20 procent
Utomhus/Trafikreklam    -26 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i exce

Aug 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut