Mediebyrå Barometern
augusti2010

Augusti rekordmånad för medieinvesteringarna

Annonsmarknaden har utvecklats starkt under sensommaren och medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i augusti 24 procent högre än samma månad förra året. Årets ackumulerade investeringar, för perioden januari till och med augusti, ligger 17 procent högre än för samma period 2009. Totalt förmedlades 917 miljoner kronor under augusti.

– Marknaden fortsätter att växa. Ökningen i augusti i år är betydligt högre än både 2007 och 2008. Värt att notera är dock att augusti hade fem måndagar, vilket i huvudsak påverkar TV-siffrorna positivt, men den generella bilden är dock väldigt tydlig även justerat för detta, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Hittills i år har kategorin bio gått upp 23 procent, vilken ligger något över marknadssnittet under perioden januari-augusti. Augusti var även en bra månad för utomhusreklam, som ökat med 41 procent. Andra kategorier som hade en stark månad är kvällspress, internet och TV som samtliga gick bättre än marknaden i augusti.

− När det gäller TV ser vi att situationen med den översålda marknaden fortsätter även under september och oktober. Det innebär att vi nu har haft en tv-marknad med större efterfrågan än utbud i sex månader och att detta sannolikt kommer att fortsätta året ut. Då vi under ett halvår inte kunnat vara säkra på att kunna köpa de tv-kampanjer som planerats börjar nu allt fler annonsörer att se över sina planer och flytta tv-pengar till andra medier för att säkra sina kampanjmål, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 19 oktober, 16 november, 21 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i augusti 2010:
Bio                                             65 procent
Kvällspress                                42 procent
Utomhus/Trafikreklam               41 procent
Landsortspress                         38 procent
Internet                                     31 procent
TV                                              25 procent
Populärpress                             21 procent
Radio                                         19 procent
Storstadspress                          15 procent
Fackpress                                    9 procent
Sök                                              4 procent

Mediekategorier som minskar i augusti 2010:
Övrigt                                     -27 procent
DR/Annonsblad                       -15 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Aug 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut