Mediebyrå Barometern
september2018

Högtryck för medieinvesteringarna – utan valet som draghjälp

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 1,6 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har medieinvesteringarna ökat med totalt 6,7 procent, vilket motsvarar en ökning på omkring 690 miljoner kronor. Månadens stora vinnare blev radio med en positiv tillväxt om 23,9 procent. Valets påverkan på medieinvesteringarna uteblev och den mediekategori som hade det tuffast under månaden var bio. Totalt förmedlades under september drygt 1,4 miljarder kronor.

September blev en stark månad för medieinvesteringarna, som totalt ökade med 1,6 procent, jämfört med samma period föregående år. De mediekategorier som ökade under september var radio, TV, sociala medier och utomhus/trafikreklam. Månadens stora vinnare blev radio som uppvisade en positiv tillväxt om 23,9 procent, vilket även är den högsta noteringen för kategorin under en septembermånad – någonsin. Radio är även den kategori som procentuellt har ökat mest hittills i år, med en positiv tillväxt om 21,5 procent, vilket motsvarar en ökning om närmare 80 miljoner kronor.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och ökade även under september. Dock var valets påverkan på medieinvesteringarna i september marginell, om än inte obefintlig. De politiska partierna har visserligen annonserat, men sannolikt har mer traditionella annonsörer valt att hålla tillbaka något. Vi har tidigare sett tendenser på att annonsörer och mediebyråer flyttar köp från digitala kanaler till breda analoga kanaler. I september förstärktes detta ytterligare och jakten på räckvidd är fortsatt tydlig, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september 2018 var bio som uppvisade en negativ tillväxt om 30,3 procent. Även kategorierna populärpress, fackpress, DR/Annonsblad, sök, dagspress storstad, dagspress landsort, dagspress kväll, online display samt online video backade under september. Ackumulerat, hittills i år, är populärpress den kategori som procentuellt sätt har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 18,1 procent.

– De samlade digitala medieinvesteringarna minskade med 5,5 procent under september – främst online display men även online video och sök backade, vilket var oväntat. Den enda digitala kategorin som ökade i september var sociala medier och i en månad innehållande ett riksdagsval är den breda nedgången för digitalt mycket förvånande. Dagspress storstad och dagspress kväll är de enda mediekategorierna som verkar ha gynnats av valet, trots att de båda backade, men – betydligt mindre än under tidigare månader, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2018:
13/11, 11/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporten.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Sep 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut