Mediebyrå Barometern
juni/juli2020

Tung sommar för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 22,9 procent, jämfört med samma period föregående år. Investeringarna backade på bred front under sommaren – med två undantag; sociala medier och online video som ökade något. Tuffast hade kategorin dagspress kväll som backade med 52 procent under sommarmånaderna. Totalt förmedlades under juni och juli över 1,3 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, minskade medieinvesteringarna med totalt 22,9 procent. Det motsvarar drygt 400 miljoner kronor. Investeringarna backade på bred front, med undantag från online video, radio, sociala medier och TV som ökade något under juni. Sedan årsskiftet har de totala medieinvesteringarna minskat med över 2 miljarder kronor, eller 23,9 procent. Med ett sex månaders rullande medelvärde är investeringarna nere på 2009 års nivåer.

– Medieinvesteringarna fortsätter att backa. Nedgången under sommaren är dock något mindre än under april och maj, då nedgången låg på 35-50 procent. Även om vi inte kan tala om någon återhämtning ännu kan vi i alla fall notera att nedgången är mindre än tidigare – trots att jämförelseperioden 2019 var stark. De närmsta månaderna kommer att visa huruvida marknaden är på väg mot en återhämtning, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade röda siffror under juni och juli. Tuffast hade kategorin dagspress kväll som backade med 52 procent under sommarmånaderna. Ackumulerat är även dagspress kväll den som har minskat mest hittills i år.

– Sociala medier och online video gick emot trenden och ökade intäkterna något under sommaren. Behovet av att kommunicera finns fortfarande hos annonsörerna, och det ser ut som om man väljer ”snabba” medier i högre utsträckning; korta ledtider för bokning och produktion, samt möjlighet att pausa eller stänga av kampanjer som inte fungerar. De breda räckviddsmedierna har haft det tungt under sommaren, utan vare sig fotbolls-EM eller OS som stort event och annonskälla. Utomhus/trafikreklam backade med 51 procent, print med 35 procent, TV och radio båda med 19 procent. Det betyder 275 miljoner kronor lägre intäkter för breda medier – bara under sommaren. Sedan januari har de breda mediekanalerna tappat omkring 1,3 miljarder kronor, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2020: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern juni 2020 som Excel

Ladda ner mediebyråbarometern juli 2020 som Excel

Jun 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2020
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut