Mediebyrå Barometern
januari2008

Avvaktande start på 2008

Mediebyråbarometern redovisar medieinvesteringar förmedlade av Sveriges Mediebyråers medlemmar. Investeringarna i januari visar på en viss tillbakagång jämfört med januari 2007. Omsättningen uppgick till 810 miljoner kronor i januari 2008, jämfört med 819 miljoner i januari förra året. Det innebär en minskning med drygt 1 procent jämfört med 2007.

– Det är inte någon dramatisk skillnad om vi ser till den totala omsättningen, men vi har börjat vänja oss vid en försiktig start på året. Det är först under högsäsongen mars-april som vi kommer att kunna se en tydligare trend för medieinvesteringarna 2008, säger Per Rosvall , vd för Sveriges Mediebyråer.

Två av de tre största mediekategorierna, TV och internet, visar en försiktig början på 2008. Internet växer med endast 1 procent i januari 2008 jämfört med januari 2007. Under hela 2007 visade internet en kraftfull tillväxt med en ökad omsättning på 48 procent och tillväxten har nu mattats av. TV som också minskar i volym, går ner med 2,5 procent. En tillbakablick på 2007, visar att året startade med en negativ tillväxt för TV, men totalt för hela 2007, ökade volymen med nära 7 procent.

– Det är svårt att dra några slutsatser efter bara en månad. Orsakerna till den avvaktande starten i januari kan vara flera. Annonsörerna ligger senare i sin planering i år, vilket påverkar investeringarna i januari. Internet är det tredje största medieslaget hos mediebyråerna, och om det är en allmän försiktighet hos annonsörerna vi ser, så påverkar det internets volym också. Men visst kan den lågkonjunktur man talar om ska komma, påverkar investeringarna, säger Per Rosvall.

Dagspress vinner och utomhus tappar
Dagspress landsort, ökar med 7,6 procent jämfört med januari 2007. Landsortspress visar en fortsatt positivt tillväxt, efter ett starkt helår 2007. Storstadspress ökar 6,3 procent, vilket också är en fortsatt positiv trend om vi ser till december och helåret 2007. Veckopress/magasin, ökar med 6,1 procent.

Utomhusreklam tappar 20 procent i volym jämfört med januari 2007 och därmed fortsätter den negativa trenden för medieslaget. Kvällspress minskar med 14,7 procent, vilket är en fortsatt nedgång som spär på den negativa trend kvällspress haft under 2007. Radio tappar också i volym, med 15 procent, jämfört med januari 2007. Även här är det en avvikelse från den positiva utveckling som radio visade under hela 2007.

– Vi har ett spännande medieår framför oss, där vi med Fotbolls-EM och OS i Peking, har två stora händelser som kommer att påverka annonsvolymerna i gynnsam riktning. Vi ser fortsatt positivt på 2008 efter den starka avslutning vi hade 2007, avslutar Per Rosvall.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Erik Söderberg , analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jan 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut