Mediebyrå Barometern
oktober2022

Medieinvesteringarna fortsätter att öka – kraftig tillväxt för online video

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 6,6 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då oktober 2022 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med föregående år. Den mediekategori som ökade mest var online video med en positiv tillväxt om 29,8 procent. Tuffast hade kategorin DR/Annonsblad som fortsätter att backa. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,6 miljarder kronor. 

Under oktober ökade medieinvesteringarna med 6,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Investeringarna fortsätter således att uppvisa positiv tillväxt. Den mediekategori som ökade mest under oktober var online video med en positiv tillväxt om 29,8 procent. Även följande kategorier ökade under månaden; utomhus/trafikreklam, radio, TV, sociala medier och fackpress. Ackumulerat, hittills i år, har medieinvesteringarna ökat med totalt 7,2 procent.

– Oktober är den enskilt största månaden för medieinvesteringarna, så en förändring denna månad är extra viktig för marknaden och de enskilda medierna. Och marknaden växer, under oktober med 6,6 procent. Oktober 2022 innehåller dock en faktureringsvecka mer än samma månad 2021 vilket vanligtvis brukar påverka resultatet positivt med omkring 12–15 procent. Det innebär att oktober egentligen är något svagare än samma period föregående år – trots ökningen. Sammantaget, och ackumulerat, måste dock mediemarknaden anses som stark, trots att den annalkande lågkonjunkturen gör att annonsörer börjar bli försiktiga, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under oktober var DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 35,9 procent. Det är även den kategorin som har backat mest hittills i år. Även populärpress, dagspress storstad, bio, online display, sök, dagspress landsort och dagspress kväll landade på röda siffror när oktober summeras. 

– De klart största ökningarna står online video, radio och utomhus/trafikreklam för – alla med ökningar på över 25 procent. Dessa tre mediekategorier noterar också i oktober all-time-high; aldrig förr har så mycket pengar investerats en enskild månad i dessa kanaler. Även TV, den största kategorin, ökade med 10,9 procent. TV behåller sin attraktionskraft hos annonsörer och byråer trots minskat tittande. Det är tydligt att bred och hög räckvidd är viktigt för många annonsörer, vilket tillväxten inom utomhus/trafikreklam och radio också vittnar om. Print, som under valperioden i september ökade, vände tillbaka till ett minus under oktober och de samlade printköpen minskade med 14 procent jämfört med oktober 2021, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6 december

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2022 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2022 som Excel

Oct 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut