Mediebyrå Barometern
maj2016

Medieinvesteringarna ökar – stark månad för radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 10,3 procent under maj, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till stor del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2016 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2015. Månadens stora vinnare blev mediekategorin radio. Totalt förmedlades under maj över 1,3 miljarder kronor.

Den mediekategori som ökade mest under maj, utan hänsyn till den extra faktureringsdagen, var radio. Under maj uppvisade radio en positiv tillväxt om 34,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Även mediekategorierna utomhus/trafikreklam, TV, internet och bio ökade under maj 2016.

– Mediekategorin radio når mycket höga nivåer i maj, 37 miljoner kronor är den högsta noteringen för kategorin sedan mars 2015. Den ackumulerade ökningen ligger nu på 12,6 procent, endast internet har en högre ackumulerad tillväxt. Det är tydligt att radio växer sig allt starkare, både som kompletterande media men också som huvudmedia. Flera annonsörer har radio som en bärande kanal, som används kontinuerligt över tid eller i enskilda kampanjer. Flertalet mätningar visar också att radio bygger erinran effektivt, och annonsörer ökar därför sin närvaro i mediet, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under maj var DR/Annonsblad, fackpress, dagspress kväll, dagspress storstad, sök, populärpress samt landsortspress. Den mediekategori som hade det tuffast i maj var DR/Annonsblad, som backade med 39,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Ökningen för internet är mindre än för TV, radio och utomhus/trafikreklam. Trots en extra faktureringsdag ligger internet kvar på samma nivå som i april. Internet får därmed anses ha en svagare månad än förväntat, och traditionella massmedier en starkare. Nedgången för print fortsätter, men mattades av i maj. Nedgång i maj var 10 procent – en bättre siffra än på lång tid. Den ackumulerade nedgången för print 2015 var 15 procent – det finns därmed en tydlig trend att fallet i reklaminvesteringar i tryckta tidningar är på väg att plana ut. Framför allt lyckas mediekategorierna landsortspress och populärpress relativt bra i maj, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2016: 9/8, 6/9, 11/10, 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i maj 2016:

Radio34,3 procent
Utomhus/trafikreklam23,3 procent
TV19,9 procent
Internet15,0 procent
Övrigt80,9 procent

 

Mediekategorier som minskat i maj 2016:

DR/Annonsblad-39,3 procent
Fackpress-25,2 procent
Dagspress kväll-15,6 procent
Dagspress storstad-15,3 procent
Sök-15,0 procent
Populärpress-4,2 procent
Dagspress landsort-2,4 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

May 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut