Mediebyrå Barometern
september2013

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade markant i september jämfört med samma månad föregående år och uppvisade en tillväxt med nästan 24 procent. Uppgången leddes av den största mediekategorin, TV, som ökade med 44 procent samt digitala medier som också uppvisar mycket stark tillväxt. Totalt sett ligger dock medieinvesteringarna fortfarande under fjolårsnivån med drygt 2 procent. Totalt förmedlades under september månad nästan 1,5 miljarder kronor.

Utvecklingen för de olika mediekategorierna skiljer sig kraftigt åt för september jämfört med samma månad föregående år där samtlig printmedia fortsätter uppvisa negativa tillväxttal medan TV och digitala medier uppvisar en fortsatt positiv utveckling.

– Investeringarna vänder uppåt och visar på en stark tillväxt i september. Trenden för året vänder från en nedgång på 6,4 procent förra månaden till 2,4 procent ackumulerat till och med september. Det är en urstark ökning där digitala medier och TV står för en tillväxt på över 300 miljoner kronor i september. En stor del av förklaringen i ökningstalet för TV är fler faktureringsdagar samt att vi ser en stor del av investeringarna i slutet av september, där troligen en stor del går över i oktoberkampanjer. Trycket i TV har skruvats upp betydligt vilket också gör att den ackumulerade helårssiffran nu vänder upp till en ökning med 1,7 procent, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Utomhus/trafikreklam visar på en positiv utveckling i september och ökar med drygt 18 procent. Radio ligger relativt oförändrat under september men totalt för året visar radio dock en nedgång med drygt 14 procent. Bio minskar kraftigt under september månad jämfört med samma månad året innan och backar med lite drygt 7 procent.

– Printmedierna ligger fortsatt kvar på större negativa tal även om mediekategorierna kvällspress och magasin inte backar lika kraftigt som i augusti. Dagspress totalt ligger kvar på -20 procent för året och magasin kring -11 procent. För digitala medier ser vi ett rejält uppsving med ökningstal för både mediekategorierna internet och sök på uppemot 50 procent jämfört föregående år. Totalt ökar digitala medier med över 20 procent för året och visar nu också på en andel av de totala investeringarna på drygt 20 procent. Detta är en stor förändring jämfört med året innan då andelen var 16 procent, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern publiceras under hösten 12/11 och 10/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i september 2013:

Övrigt56 procent
Internet50 procent
TV44 procent
Sök47 procent
Utomhus/Trafikreklam18 procent
Radio0 procent

Mediekategorier som minskat i september 2013:

Fackpress-7 procent
Bio-7 procent
Populärpress-8 procent
Kvällspress-11 procent
Storstadspress-14 procent
DR/Annonsblad-17 procent
Landsortspress-23 procent

Ladda ner som PDF

Ladda ner som Excel

Sep 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut