Mediebyrå Barometern
mars2013

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar för mars månad en fortsatt tillbakagång jämfört med samma månad föregående år. Även för det första kvartalet totalt sett backar medieinvesteringarna med nästan 12 procent. Investeringarna backar på bred front och de enda mediekategorier som uppvisar tillväxt under årets första kvartal är bio, sök och internet. Totalt förmedlades under mars månad drygt 1,1 miljarder kronor.

Även i mars fortsatte medieinvesteringarna att minska och det med 11 procent vilket är en något lägre minskningstakt än årets inledande månader. I mars backar samtliga kategorier förutom bio och internet. Samtliga printkategorier fortsätter att backa kraftigt och mest förlorar landsortspress med drygt 33 procent. Den största mediekategorin TV backar med drygt 8 procent i mars och med nästan 15 procent för första kvartalet jämfört med samma period förgående år.

– Mars månad fortsätter som årets första två månader med en bred nedgång. 2012 var dock ett väldigt starkt år och det gör kanske jämförelsen något orättvis. Historiskt sett har få kvartal vart så starka och haft en så hög andel av ett års totala investeringar som just första kvartalet 2012. Jämför man med 2011 är nedgången något mindre och jämfört med 2010 ser vi en tydlig tillväxt. Ett möjligt positivt tecken är att den branta nedgången för TV kanske börjar plana ut då minskningstakten är betydligt mindre i mars än för årets första månader. Mediekategorin bio ökar under det första kvartalet men månadens extrema glädjesiffror kommer att balanseras nästa månad på grund av periodiseringseffekter, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna i DR/annonsblad krympte med 21 procent i mars och har hittills i år backat med 15 procent. Även mediekategorin utomhus accelererar tappet i mars månad och backar med nästan 12 procent och har hittills i år backat med nästan 10 procent. Värre är då tappet för radio som backar med drygt 19 procent i mars och 6 procent hittills i år.

– Det är fortsatt avvaktande på mediemarknaden och första kvartalet summeras med en nedgång. Än ser vi ingen ljusning för printkategorierna utan nedgången fortsätter i samma takt även i mars och backar kring 20 procent. Internet och sök är de enda mediekategorier som uppvisat stadig tillväxt under årets första kvartal. Tillväxtspotentialen för digital annonsering ligger framförallt inom internetkategorin. Även om nedgången bromsas inom TV så är tappet ett faktum och volymerna kommer att bli svåra att hämta hem under året. Det som kan upplevas positivt i sammanhanget är att det skapat utrymme för en bättre ad hoc marknad samt att detta bör ligga till grund för stabilare och tryggare leveranser, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 14/5 och 11/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2013 som pdf

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2013 som .xsl

Mar 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut