Mediebyrå Barometern
december2006

Medieinvesteringarna ökar med 12 procent 2006, Internet är den stora vinnaren

Medieinvesteringarna för Internet ökade med 343 miljoner kronor under 2006, en ökning med 73 procent jämfört med 2005. Totalt ökademedieinvesteringarna för 2006 med 12 procent jämfört med året innan vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. December stod för en stark avslutning på året med 18 procent högre investering i media än under december föregående år.

– Sveriges Mediebyråers medlemmar hanterade cirka 11 miljarder kronor i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare under 2006 och det bådar gott för branschen inför 2007. Intressant är också att Internet och nya medier som bland annat events och butiks-TV har haft en hög tillväxt under 2006. Att hitta nya vägar att kommunicera och nya ställen att synas på är en viktig del i utvecklingen, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.


Internet är nu det fjärde största mediet i mediebyråernas nya mediebarometer. TV är storleksmässigt i en klass för sig och står för 36 procent av investeringarna under 2006 vilket motsvarar nästan 4 miljarder.
Dagspress storstad är tvåa i storlek med en investering på 2 miljarder och dagspress landsort trea med 1miljard. Därefter kommer Internet med 811 miljoner kronor i investering för 2006.

Kategorin övriga medier vilket bland annat inkluderar nya medier som events och butiks-TV har en tillväxt på 66 procent och hamnar därmed på andra plats avseende tillväxt. Radio hamnar på tredje plats med en tillväxt med 26 procent
.
För Sveriges Mediebyråers medlemmar är bio den mediekanal som tappar mest i investeringsnivå, 58
procent i december jämfört med samma period föregående år och totalt för 2006 har bio tappat 14 procent.

 

Mediebarometern
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Rosvall, vd, Sveriges Mediebyråer på 070-266 15 23

Sveriges Mediebyråer
Kommendörsgatan 16
114 48 Stockholm
Tel: +46 8 662 15 23
www.sverigesmediebyraer.se www.stockholmmediaweek.com

(Klicka för Excelblad)

Dec 2006
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut