Mediebyrå Barometern
mars2015

Bio, utomhus/trafikreklam och internet ökar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, uppvisar i mars en tillbakagång om 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Trots detta är siffrorna för mars starka då samma månad 2014 var den starkaste marsmånaden sedan mätningarna startades. De mediekategorier som sticker ut och uppvisar positiv tillväxt under mars är bio, utomhus/trafikreklam och internet. Totalt förmedlades under mars mer än 1,3 miljarder kronor.

Mediekategorin bio ökar mest under månaden och uppvisar en positiv tillväxt om 21,8 procent. Även mediekategorierna utomhus/trafikreklam och internet visar stark tillväxt i mars, 21,7 procent respektive 16,5 procent.

– Medieinvesteringarna minskade förvisso i mars, men detta är jämfört med den starkaste marsmånaden i Mediebyråbarometerns historia – mars 2014. Mars 2015 är därmed den näst starkaste marsmånaden sedan mätningarna startades, så trots nedgången får denna månad anses som mycket stark. Utomhusmediet uppvisar återigen stark positiv tillväxt och det är uppenbart att annonsörer och byråer i allt större utsträckning använder utomhus för bred masskommunikation, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången. Kvällspress tappar mest i mars och uppvisar en negativ tillväxt om 32,9 procent, jämfört med samma månad förra året. Även dagspress storstad, fackpress, populärpress och dagspress landsort backar. Även mediekategorin radio minskar, dock uppgår investeringarna i kategorin till omkring 40 miljoner under månaden, vilket är den näst högsta månadsnoteringen sedan oktober 2012. Tv fortsätter även denna månad att tappa och backar med 7,6 procent.

– Med tanke på de kraftiga prishöjningar som slog igenom i mars är de minskade medieinvesteringarna i TV mycket överraskande. Trots att bruttopriserna höjdes med +16-30 procent minskar medieinvesteringarna i kategorin. Detta kan bara delvis förklaras med lägre utbud – antingen råder väsentligt lägre efterfrågan än tidigare, eller så har TV-stationerna inte fått igenom sina prisökningar i årsförhandlingarna. Oavsett måste detta vara en missräkning för TV-stationerna – på en marknad som kännetecknas av hög efterfrågan borde investeringarna öka – inte minska, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 12/5 och 9/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i mars 2015

Bio21,8 procent
Utomhus/trafikreklam21,7 procent
Internet16,5 procent
Övrigt42,6 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2015:

Dagspress kväll-32,9 procent
Dagspress storstad-17,2 procent
Fackpress-15,8 procent
Radio-10,6 procent
DR/Annonsblad-8,7 procent
Sök-8,3 procent
TV-7,6 procent
Populärpress-7,3 procent
Dagspress landsort-6,7 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Mar 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut