Mediebyrå Barometern
mars2012

Medieinvesteringarna slår rekord

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg efter årets första kvartal 3 procent högre än samma period föregående år. Detta är det starkaste första kvartal sedan Sveriges Mediebyråer påbörjade sin mätning. Det är dock stora skillnader mellan de olika mediekategorierna. Medieinvesteringarna i mars ökade med knappt 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under mars drygt 1,2 miljarder kronor.

De ökade medieinvesteringarna förklaras till stor del av mediekategorierna internet och TV som har ökat med 10 respektive 9 procent det första kvartalet. Tillsammans svarar de för drygt hälften av kvartalets totala medieinvesteringar. Även mediekategorierna sök och DR/Annonsblad har utvecklats positivt de tre första månaderna.

− Det är mycket glädjande att medieinvesteringarna slår rekord. Året som helhet har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. I den största mediekategorin, TV, ser vi effekter av starka lokala mediebudgetar kombinerat med kraftiga satsningar på lokal försäljning från de stora TV-husen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även om medieinvesteringarna totalt sett utvecklas positivt, backar i stort sett hela printkategorin. Ackumulerat för de första tre månaderna minskar storstadspress och kvällspress med 9 procent vardera, populärpress 8 procent och fackpress 10 procent. Undantaget är landsortspress som har ökat med 1 procent.

− Utvecklingen inom printkategorin är helt i linje med den trend där vi ser att lokal marknadsföring blir allt viktigare. Lokala aktörer är inte lika konjunkturkänsliga som de stora internationella annonsörerna som i tider av osäkerhet blir mer försiktiga, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef Aegis Media.

Den enskilt största förloraren hittills i år är radio som minskar med 30 procent i mars och med 22 procent under första kvartalet. Föregående år var dock ett mycket bra år för radio, vilket gör jämförelsen något missvisande. Bio minskar också kraftigt i mars, men det från så låga nivåer i absoluta tal att enskilda kampanjer får stort utslag procentuellt.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 15/5 samt 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i mars 2012:

Övrigt20 procent
Landsortspress10 procent
TV7 procent
Utomhus/Trafikreklam7 procent

Mediekategorier som minskat i mars 2012:

DR/Annonsblad-3 procent
Storstadspress-4 procent
Kvällspress-8 procent
Populärpress-19 procent
Fackpress-23 procent
Bio-24 procent
Radio-30 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i Excel

Mar 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut