Mediebyrå Barometern
februari2011

Medieinvesteringar i radio och TV ökade mest

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar låg i februari 14 procent högre än samma månad förra året. De kategorier som ökat mest är DR/Annonsblad och TV, samtidigt visar Internet en mer negativ utveckling. Den extrema ökningen för januari speglar i viss mån siffrorna för februari och ger en ackumulerad ökning om 27 procent för årets två första månader jämfört med samma period förra året. Totalt förmedlades under februari 0,9 miljarder kronor.

Under februari är det främst två mediekategorier som haft mycket starkt utveckling, DR/Annonsblad ökade med 33,2 procent och TV med 32,9 procent. Radio ökade med enbart 8,2 procent, vilket tydligt visar att det extrema resultatet (87 procent) för denna enskilda kategori för januari var en periodiseringseffekt.

− Vi ser fortfarande en positiv start på 2011, samtidigt är det för tidigt att få en fingervisning för vart utvecklingen är på väg. Som vi redan antog i januari var det främst periodiseringseffekter som gav det extrema resultatet för den första månaden på året, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Kategorin bio hade störst negativ utveckling under denna enskilda månad (-34 procent), men den kategorin består av små volymer och är därmed känslig för antalet bokningsbara måndagar under en månad. Internet har haft störst negativ utveckling (-13 procent) och har därmed under årets två första månader utvecklats lägre än marknaden.

− Den negativa utvecklingen för kategorin Internet kan bero på att den kategorin visade en relativt stabil ökning under hela förra året till skillnad från resten av marknaden, som inte återhämtade sig fullt ut förrän andra halvåret, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under våren publiceras Mediebyråbarometern 19/4, 17/5 samt 21/6
Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i februari 2011:
Sök                         46 procent
DR/Annonsblad       33 procent
TV                           33 procent
Storstadspress       16 procent
Kvällspress               9 procent
Radio                        8 procent
Fackpress                 6 procent
Landsortspress        1 procent

Mediekategorier som minskat i februari 2011: Utomhus/Trafikreklam      -1 procent
Övrigt                              -1 procent
Populärpress                   -2 procent
Internet                        -13 procent
Bio                                -34 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i exce

Feb 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut