Mediebyrå Barometern
mars2014

Medieinvesteringarna vänder uppåt i mars

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökar i mars med drygt 17 procent jämfört med samma månad föregående år. Månaden påverkas dock av kalendereffekter som drar upp siffrorna. Totalt uppvisar nu medieinvesteringarna en uppgång om drygt 8 procent efter årets tre första månader jämfört med samma period föregående år. Den största mediekategorin TV bidrar mest till ökningen men gynnas av en extra faktureringsdag jämfört med samma månad året innan. Totalt förmedlades under mars månad knappt 1,4 miljarder kronor.

Mediekategorin internet uppvisar en tillväxt om nästan 32 procent i mars och lyfter därmed årets totala investeringar i kategorin med nästan 24 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är den enskilt största ökningen av alla kategorier hittills i år. I absoluta tal växer dock TV mest under årets första kvartal.

– Återhämtningen på annonsmarknaden ser ut att fortsätta och mars månads medieinvesteringar ökar med drygt 17 procent och ger ett kraftigt uppsving för Sveriges Mediebyråer. Man skall dock komma ihåg att mars 2013 var en väldigt svag månad vilket färgar jämförelsen. Mediekategorierna TV och radio står för de högsta tillväxttalen under mars. TV som inlett året trevande ökar med drygt 36 procent, vilket ger en ackumulerad ökning för kvartalet med drygt 15 procent. Investeringstillväxten förklaras dels av fasningen av kampanjer kring OS samt den extra faktureringsdagen för mars. Radio som haft en tuff start på året gör en helomvändning och mars investeringar ökar med nästan 90 procent vilket även för radio ger en tillväxt under första kvartalet med dryga 15 procent, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

För mediekategorierna storstadspress och kvällspress accelererar nedgången ytterligare under mars månad med nedgångar om 15 respektive 31 procent. För kvällspress betyder det en total nedgång om drygt en femtedel jämfört med det första kvartalet 2013. Printkategorierna populärpress och fackpress backar under mars i linje med den totala nedgången för året, ner 15 respektive 11 procent.

– Printkategorierna fortsätter att backa, undantaget landsortpress som ser ut att ha dämpat den negativa trenden och visar på en tillväxt med om knappt 2 procent för första kvartalet. För de digitala investeringarna fortsätter den starka tillväxten och de summerar det första kvartalet med en ökning på nästan 20 procent. Sökvolymerna har stabiliserats och ökar endast marginellt under första kvartalet. Tillväxtmotorn är fortsatt display som ökar med 34 procent i mars. Även för underkategorierna mobil och video är tillväxttalen väldigt höga även om de absoluta nivåerna är förhållandevis små, säger Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 13/5 och 10/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i mars 2014:

Radio88 procent
TV36 procent
Internet32 procent
Utomhus/trafikreklam5 procent
Landsortspress5 procent
Övrigt1 procent

 

Mediekategorier som minskat i mars 2014:

Sök-1 procent
Fackpress-11 procent
DR/annonsblad-12 procent
Storstadspress-15 procent
Populärpress-15 procent
Kvällspress-31 procent
Bio-53 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Mar 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut