Mediebyrå Barometern
mars2024

Medieinvesteringarna vänder uppåt – drivs av digitala medier 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 6,8 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Detta främst drivet av digitala medier som totalt ökade med 9,7 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 1,1 miljarder kronor. 

Under mars vände medieinvesteringarna uppåt och uppvisade en positiv tillväxt om 6,8 procent. Detta främst drivet av digitala medier som totalt ökade med 9,7 procent i mars. Kategorierna online video och sociala medier nådde rekordnivåer för en marsmånad. Ackumulerat, hittills i år, är även online video den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 22,5 procent. Även följande mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under mars; podcast, bio, radio, online display och utomhus/trafikreklam. 

– Medieinvesteringarna vände uppåt i mars med 6,8 procent och om vi sammanfattar första kvartalet har investeringarna ökat med 1,3 procent. Det är för tidigt att säga om detta är vändpunkten för de minskande medieinvesteringarna men signalerna från marknaden är positiva. Flera medieägare rapporterar om ökad efterfrågan och hög utförsäljningsgrad framåt, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

Några mediekategorier backade under mars. Tuffast hade DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 40,2 procent. Ackumulerat, under årets tre första månader, är det samma kategori som har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 45,2 procent. Även följande kategorier uppvisade negativ tillväxt under mars; dagspress, tidskrifter, sök och TV. 

– Av de analoga medierna är det fortsatt radio och utomhus/trafikreklam som går starkt. Vi kan också konstatera att bio nu är tillbaka på samma investeringsnivåer som man låg på före pandemin. Trenden för TV är fortsatt nedåt trots en i övrigt stark månad. På lite längre sikt ser det heller inte bra ut; TV har tappat 18 procent sedan Q4 2022 och den nedåtgående trenden visar inga tecken på att avta, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 14 maj 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2024 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern mars 2024 som Excel

Mar 2024
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut