Mediebyrå Barometern
augusti2018

Medieinvesteringarna fortsätter att öka

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 1,7 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Månadens stora vinnare blev bio, online video och radio. Den mediekategori som hade det tuffast under augusti var dagspress kväll. Totalt förmedlades under augusti drygt en miljard kronor.

De mediekategorier som ökade under augusti var bio, online video, radio, utomhus/trafikreklam, fackpress, sök, sociala medier samt TV. Månadens stora vinnare blev bio som uppvisade en positiv tillväxt om 51,5 procent. Ackumulerat, hittills i år, är utomhus/trafikreklam den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om 24,5 procent.

– Medieinvesteringarna fortsätter att öka, denna månad med 1,7 procent och ackumulerat för 2018 visar investeringarna en positiv tillväxt om 6,9 procent. Konjunkturen för medieinvesteringarna är fortsatt mycket stark och inga tecken på avmattning kan skönjas. De trender vi har sett under året, exempelvis att radio och utomhus/trafikreklam kraftigt ökar, håller i sig, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti 2018 var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 36,5 procent. Andra mediekategorier som minskade under augusti var populärpress, dagspress storstad, DR/Annonsblad, dagspress landsort samt online display. Sett till hittills i år står populärpress för den största minskningen med en negativ tillväxt om 16,5 procent, vilket motsvarar omkring 27,2 miljoner kronor.

– De digitala medieinvesteringarna ökade med 14 procent i augusti, drivet av kategorin online video och sociala medier. Rörlig bild i digitala kanaler ökar snabbt, vilket påverkar online display som backade med 4,2 procent i augusti. Tillväxten för online display har nu avstannat och annonsörerna väljer i allt högre utsträckning rörlig bild. Mest förvånande är dock prints svaga månad, trots valet i september. Samtliga dagspress-kategorier tappar intäkter i snabbare takt än under första halvåret – dagspress kväll gjorde en mycket svag månad i augusti och backade med 36,5 procent jämfört med augusti 2017. Även dagspress storstad tappade stort under månaden och backade med 16,4 procent, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2018:
9/10, 13/11, 11/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporten.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Aug 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut