Mediebyrå Barometern
juni/juli2014

Medieinvesteringarna växte under sommaren

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att öka totalt sett. Efter årets sju första månader har de totala investeringarna ökat med drygt 2 procent jämfört med samma period föregående år. Även sommarmånaderna juni och juli ökade mer än föregående år. Den totala ökningen förklaras av en starkare uppgång i juni än nedgången i juli. Bägge sommarmånaderna påverkas dock av kalendereffekter. Mediekategorierna internet och sök fortsätter att uppvisa en stark tillväxt. Totalt förmedlades under juni och juli 1,5 miljarder kronor.

För de bägge sommarmånaderna juni och juli fortsatte tillväxten i medieinvesteringar i en något snabbare takt än under våren. Jämfört med samma period föregående år så ökar medieinvesteringarna under juni och juli, trots en tillbakagång under juli månad. Printmedia fortsätter att leda nedgången men även den största mediekategorin, TV, uppvisar en försiktig tillbakagång efter årets första sju månader.

– Under det andra kvartalets inledning minskade medieinvesteringarna men i juni ser vi en god tillväxt vilket gör att det första halvåret av 2014 summerar på plus drygt 3 procent. Den divergerande utvecklingen under sommaren med en uppgång i juni och nedgång i juli förklaras av antalet faktureringsdagar och periodiseringseffekter. Summerar man utvecklingen för de två månaderna ser man dock några tydliga tendenser. Vi ser exempelvis att fotbolls-VM verkar ha gynnat utomhusmarknaden, som ökar med 32 procent under sommaren och hittills i år med drygt 9 procent. Däremot verkar printmedier och TV totalt sett inte lyckats kapitalisera på mästerskapet. TV ökar endast med 1 procent för sommarmånaderna och hittills i år har kategorin backat med 1 procent. Samtliga printkanaler tappar jämfört med juni och juli föregående år, totalt med drygt 10 procent, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin bio går bra under juni men sämre under juli och summerar hittills i år upp knappt 1 procent. Kategorin radio går betydligt bättre och ökar både i juni och juli, 28 respektive 1 procent. Hittills i år har kategorin ökar med 12 procent.

– Under stora idrottsevenemang brukar kvällspressen lyckas öka sin försäljning men så är inte fallet över fotbolls-VM då kategorin backar drygt 5 procent. Det vägs sannolikt upp av en ökad annonsförsäljning till tidningarnas web-sidor och mediekategorin internet ökar med hela 26 procent under sommaren, vilket är en markant större ökning än tidigare månader. Totalt sett fortsätter övergången till digitala kanaler med oförsvagad styrka. Printmedier har de första sju månaderna av året tappat 152 miljoner kronor från mediebyråerna medan de digitala kanalerna har ökat med 267 miljoner kronor, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 9/9, 14/10, 11/11 och 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i juni 2014:

Utomhus/trafikreklam55 procent
Internet44 procent
Utomhus/trafikreklam14 procent
Övrigt39 procent
Bio33 procent
Radio28 procent
TV20 procent
Sök18 procent
DR/Annonsblad1 procent

 

Mediekategorier som minskat i juni 2014:

Fackpress-1 procent
Kvällspress-6 procent
Landsortspress-9 procent
Populärpress-11 procent
Storstadspress-17 procent

 

Mediekategorier som ökat i juli 2014:

Internet6 procent
Fackpress4 procent
Radio1 procent

 

Mediekategorier som minskat i juli 2014:

Storstadspress-2 procent
Landsortspress-3 procent
Kvällspress-5 procent
Utomhus/trafikreklam-8 procent
Sök-16 procent
Övrigt-17 procent
TV-23 procent
DR/Annonsblad-25 procent
Populärpress-26 procent
Bio-46 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som excel (juni)

Lada ner mediebyråbarometern som excel (juli)

Jun 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2014
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut