Mediebyrå Barometern
september2021

Inledande sval höst för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 2,5 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Tuffast hade mediekategorin DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 39,1 procent. Totalt förmedlades under september över 1,2 miljarder kronor.

September blev en svag månad för medieinvesteringarna som totalt sett backade med 2,5 procent. De mediekategorier som trots detta uppvisade positiv tillväxt var; bio, fackpress, radio, sociala medier, sök, utomhus/trafikreklam och dagspress storstad. Den mediekategori som ackumulerat, hittills i år, har ökat mest är sociala medier. Detta med en positiv tillväxt om 30,9 procent. Hittills i år har de totala medieinvesteringarna ökat med 11,5 procent, vilket motsvarar drygt en miljard kronor. – Efter sex månader av konstant ökning minskade medieinvesteringarna i september med 2,5 procent. Det är den första månaden, som kan jämföras med en pandemimånad, där investeringarna backar. Detta kan vara ett tecken på att den kraftiga rekyl som vi har sett på annonsmarknaden under det senaste halvåret håller på att plana ut. Medieinvesteringarnas totala ökning under det tredje kvartalet landar på 6 procent, vilket kan jämföras med årets andra kvartal där vi såg en positiv tillväxt om totalt 37 procent, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under september var DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 39,1 procent. Det är även den kategorin, bortsett från bio, som har backat mest hittills i år. Även mediekategorierna dagspress kväll, TV, online display, dagspress landsort, populärpress och online video uppvisade negativ tillväxt under september. – De digitala kanalerna ökade endast marginellt i september. Men september blev ändå en brytpunkt; för första gången, sett till ett 12-månaders rullande värde, passerade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna kategorin TV. Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta, med online video och sociala medier som drivkrafter – dessa två kategorier har ackumulerat ökat med mer än 30 procent under 2021.Vi kan även konstatera att bio gjorde en, under omständigheterna, stark månad i september med en positiv tillväxt motsvarande 7,6 miljoner. Nivån ligger endast 30-40 procent under en septembermånad för kategorin före pandemin. Annonsörerna ser ut att vilja annonsera på bio i takt med att publiken kommer tillbaka, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006.
Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2021: 9/11, 7/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2021 som Excel

Sep 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut