Mediebyrå Barometern
augusti2020

Indikativ ljusning för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 1,5 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2020 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2019. Månadens vinnare blev radio, online video och sociala medier. Totalt förmedlades under augusti nästan 990 miljoner kronor.

Som en följd av corona har 2020 varit ett tufft år för medieinvesteringarna och samtliga mediekategorier har uppvisat negativ tillväxt. Augusti 2020 blev en liten vändning för medieinvesteringarna som under månanden uppvisade en positiv tillväxt om 1,5 procent. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2020 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2019. Trots kalendereffekt kan detta ses som en indikativ ljusning för investeringarna. Månadens vinnare blev radio, online video och sociala medier. Även kategorin TV uppvisade en tydlig ökning jämfört med tidigare månader.

– Medieinvesteringarnas kraftiga nedgång mattades av i augusti. Givet kalendereffekt är det fortfarande minussiffror, men det finns tecken på återhämtning. Dock är det fortsatt tungt för printkategorierna som totalt sett minskade med 29 procent under augusti, dagspress kväll med hela 56,6 procent. Bara under årets sju första månader har tidningarna tappat närmare 270 miljoner kronor i annonsintäkter från mediebyråerna. Vi kommer sannolikt att få se ytterligare nedskärningar, nedläggningar och konsolidering från dags-och-populärpressen under hösten – de digitala annonsintäkterna väger inte upp det man tappar i print, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti 2020, bortsett från bio, var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 56,6 procent. Sett till hittills i år står DR/Annonsblad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 39,9 procent.

-Under augusti blev radio, online video och sociala medier de stora vinnarna och samtliga gjorde all-time-high för en augustimånad. Under pandemin har det skett en snabb förändring av mediekonsumtionen där både online video och sociala medier har ökat kraftigt, och medieinvesteringarna följer efter. Utomhus/trafikreklam hade återigen en svag månad. Under sommaren har vi fortfarande rört oss mindre utomhus – det gäller både på gator och torg, i shoppingcentrum och i kollektivtrafiken. Men i takt med att allt fler är på sina arbetsplatser och att vi rör oss ute mer obehindrat, ser vi tecken på att utomhusköpen kan vara på väg tillbaka under hösten, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2020: 13/10, 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2020 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2020 som Excel

Aug 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut