Mediebyrå Barometern
oktober2019

Medieinvesteringarna backar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 22,4 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då oktober 2019 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2018. Månadens vinnare blev bio med en positiv tillväxt om 28,8 procent – trots periodiseringseffekt. Totalt förmedlades under oktober drygt 1,4 miljarder kronor.

Oktober blev en svag månad för medieinvesteringarna. Minskningen, om 22,4 procent, kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då oktober 2019 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2018. Trots detta ökade mediekategorin bio med hela 28,8 procent under oktober. Ackumulerat, hittills i år, är bio även den kategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 12,3 procent. Totalt förmedlades drygt 1,4 miljarder kronor i oktober.

– Månaden präglades av en periodiseringseffekt, men oktober bör ändå ses som en svag månad – periodiserat uppvisade medieinvesteringarna en nedgång om cirka 4 procent i oktober och 3 procent ackumulerat hittills i år. Ytterligare en anledning till att medieinvesteringarna backade är inbromsningen som skett från spelbolagen, vilket troligen även kommer att påverka kommande månader. Om vi bortser från månadens periodiseringseffekt gör framförallt bio en mycket stark månad, med den näst högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Även utomhus/trafikreklam, sociala medier och sök hade en nettotillväxt, trots röda siffror i rapporten, om vi bortser från månadens periodiseringseffekt, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier, bortsett från bio, backade under oktober. De mediekategorier som hade det tuffast under oktober DR/Annonsblad och online video. Ackumulerat, hittills i år, står dagspress kväll för den största tillbakagången med en negativ tillväxt om 28,7 procent. De samlade printkategorierna backade fortsatt på bred front och i oktober noterades en negativ tillväxt om 22 procent.

– Oktober är en av de största månaderna sett till omsättning, vilket antyder att vi eventuellt kommer att se en nedgång i medieköp när vi summerar helåret 2019 – något vi inte har sett sedan 2013. En avmattning i BNP, sänkta tillväxtprognoser från flertalet institut, en svag krona och allmän internationell oro påverkar reklammarknaden negativt, och här kan medieinvesteringarna från mediebyråerna vara en tidig varningssignal på en krympande reklammarknad. Något överraskande är den svaga månaden för rörlig bild. TV, den enskilt största kategorin, backade 25 procent och online video gjorde en mycket svag månad med en negativ tillväxt om 36 procent. Detta kan vända i november då vi tidigare har sett en generell ökning inom rörlig bild, men att man tappar i en så pass viktig månad som oktober bör vara oroande för medieägarna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 10 december

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Oct 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut