Mediebyrå Barometern
september2012

Medieinvesteringarna fortsätter bromsa in

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade under september månad med nästan 7 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år ligger dock de totala investeringarna i linje med 2011. Den nedåtgående trenden för hela printkategorin håller i sig och i september tappar även landsortpress kraftigt. Endast två mediekategorier uppvisar tillväxt för månaden, radio och TV. Totalt förmedlades under september nästan 1.2 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backar på bred front under september månad jämfört med samma månad föregående år och samtliga printmedier tappar ytterligare. Att mediekategorin TV återgår till sin mer långsiktiga tillväxttrend balanserar upp månadens totala investeringar något.

– Givet den svaga makroekonomiska situationen tycker jag att annonsmarknaden håller emot relativt väl. Vidare är det tydligt att denna månad jämnar ut en del av de ganska kraftiga periodiseringseffekter vi såg förra månaden och som mediekategorierna bio och TV var tydliga exempel på. Blickar vi framåt, förväntas efterfrågan inom TV i oktober vara fortsatt hög även om vi kommer att jämföra den med föregående års väldigt starka månad med fler faktureringsdagar. Den enda riktigt tydliga negativa trenden förutom en lätt avsvalning jämfört med rekordåret 2011 är att printkategorierna tappar mark, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I september backar mediekategorin internet med nästan 10 procent, kategorin uppvisar dock hittills i år en tillväxt med nästan 8 procent. Även mediekategorin sök backar något i september men har vuxit med 29 procent för årets första nio månader jämfört med samma period föregående år.

– Digitala medier möter väldigt tuffa investeringsnivåer när vi går in i höstperioden vilket påverkar jämförelsetalen speciellt när marknaden har en vikande tillväxttakt. Under föregående års sista fyra månader var den genomsnittliga tillväxten över 20 procent, så septembers siffror i sig är inte anmärkningsvärda. Med en fortsatt tvåsiffrig ackumulerad tillväxt för året står sig digitala medier väldigt väl, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Mediekategorin utomhus/trafikreklam är fortsatt pressad och forsätter sitt tapp med nästan 20 procent i september och 10 procent hittills i år. Mediekategorin radio däremot, uppvisar en tillväxt om drygt 11 procent i september och dämpar den negativa trenden hittills i år.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 13/11 och 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Mediekategorier som ökat i september 2012:

Övrigt15 procent
Radio11 procent
TV8 procent

Mediekategorier som minskat i september 2012:

Sök-2 procent
Kvällspress-3 procent
DR/Annonsblad-9 procent
Internet-10 procent
Storstadspress-16 procent
Utomhus/trafikreklam-20 procent
Fackpress-20 procent
Bio-45 procent

l

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern september i Exce

Sep 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut