Mediebyrå Barometern
september2007

Fortsatt stark tillväxt för medieinvesteringarna i september

Investeringarna i radioreklam ökar med 42 procent i september jämfört med samma månad föregående år. Det ackumulerade resultatet för radioreklam under hela 2007 visar en ökning på 15 procent, vilket ligger klart över genomsnittet. TV-reklam ökar också kraftigt i september och investeringarna ligger 20 procent högre jämfört med 2006. Även veckopress fortsätter att växa över genomsnittet och tillväxten ligger för perioden fram till september på 11 procent.

De mediekategorier som backar mest under september är landsortspress, utomhusreklam och DR. TV, som är mediebyråernas största grupp volymmässigt, har en stark tillväxt under september månad, men sett på helåret ligger gruppen under snittillväxten på 7 procent. Om man ser till utvecklingen av medieinvesteringarna hittills i år så är det kvällspress och DR som har haft svårast att hävda sig. Kvällspress, som nu ligger på minus 10 procent, har haft en negativ utveckling sedan februari. Veckopress och Internet är de två mediegrupper som visar på tillväxt varje månad, jämfört med 2006.

– Det kan vara intressant att notera att veckopress befinner sig i en positiv trend när det gäller medieinvesteringar, samtidigt som det finns en motsatt trend när det gäller antalet läsare för vissa kategorier inom veckopressen, säger Per Rosvall, VD för Sveriges Mediebyråer.

Sett till den ackumulerade utvecklingen, så är internet fortfarande den stora vinnaren, med en ökning på 51 procent hittills under 2007.

– Vi kan tydligt se att internet ökar i volym hos mediebyråerna. Det är oerhört glädjande att se att vi är en del av tillväxten på denna expansiva marknad. Det tyder på att vår kompetens efterfrågas och att internet blivit en naturlig del av den totala mediemixen, säger Per Rosvall.

De medier som har haft en stabil utveckling över året är exempelvis veckopress, som har visat på en stadig ackumulerad tillväxt på ca 10-12 procent, och storstadspress, med en tillväxt på ca 7-8 procent under 2007. Radio har sedan april visat på en tillväxt runt 11-12 procent, som under september ökat till 15 procent. Bio visade på stark tillväxt i början av året, men tappar lite från maj och framåt, men visar trots det på 10 procents tillväxt ackumulerat i september.

– Nu börjar de ackumulerade siffrorna för 2007 att bli riktigt spännande, och septembersiffrorna ger ett tydligt styrkebesked. Totalt ligger nu tillväxten i medieinvesteringarna, via våra medlemmar i Sveriges Mediebyråer, på nära 7 procent. Detta innebär en ökning på 2 procentenheter från augusti, säger Per Rosvall.

För ytterligare kommentarer kontakta gärna någon av Sveriges Mediebyråers branschexperter:
Patrick Wallin, TV-rådgivare, Mediacom, 070-731 65 48
Louise Fallenius, Printchef, Carat, 08-698 68 69,
0709-22 75 65
Mikael Taipale, Internetrådgivare, OMD, 08-522 259 04,
070-410 59 04
Erik Söderberg, Analytiker, Mindshare, 08-562 58514

För frågor om Sveriges Mediebyråer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23,
070-266 15 23

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Sep 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut