Mediebyrå Barometern
december2013

Medieinvesteringarna vänder uppåt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, återhämtar sig något under december månad och stiger med nästan 5 procent. Totalt summerar helåret 2013 dock med en nedgång för medieinvesteringarna som backar med nästan 4 procent jämfört med 2012. För helåret är det endast de digitala mediekategorierna som uppvisar tillväxt medan resterande backar. Totalt förmedlades under december nästan 1 miljard kronor och för hela 2013 förmedlades nästan 13 miljarder.

Tack vare en uppgång av medieinvesteringarna i flera stora kategorier under december bromsas den totala nedgången för 2013. Trots detta är det endast mediekategorierna internet och sök som uppvisar total tillväxt under 2013. Den största mediekategorin TV avslutar året med en uppgång om 8 procent.

– När vi nu summerar 2013 ser vi tydligt hur digitala medier fortsätter att ta andelar från andra mediekategorier. I december växer internet med 32 procent och sök med nästan 17 procent. Totalt ökar digitala medier med 19 procent för 2013 vilket ger dem en andel av de totala investeringarna på 20 procent jämfört med 16 procent för 2012. Detta är en trend vi kommer se även 2014. Även TV avslutar året med två starka månader även om december förmodligen färgas av positiva kalendereffekter jämfört med 2012. Det gör att helåret för TV summerar med en total nedgång om lite drygt 2 procent, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

Nedgången för mediekategorin radio fortsätter med nästan -10 procent i december och ner nästan 15 procent för helåret. Mediekategorin utomhus/trafikreklam gör ett bra avslut på 2013 och uppvisar tillväxt om nästan 11 procent i december men backar trots detta lite drygt 7 procent för helåret. Även mediekategorin direktreklam/annonsblad avslutar positivt i december men summerar helåret med en tillbakagång om nästan 10 procent. Mediekategorin bio gör en säsongsmässigt bra decembermånad men backar nästan 6 procent för helåret.

– Ser man till print så backar kategorin mindre än trenden för året så indirekt gör de också en bättre månad. Dagspress backar drygt 15 procent i december jämfört nästan 19 procent för helåret och mediekategorin populärpress är upp nästan 4 procent jämfört -10 procent för helåret. Men även om man kan läsa in lite positivt i decembers statistik så ser substitutionen till digitala medier ut att fortsätta, säger Mikael Ekelöf, Mediechef Vivaki Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 11/2, 11/3, 8/4, 13/5 och 10/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i december 2013:

Internet32 procent
Bio19 procent
Sök17 procent
Utomhus/trafikreklam11 procent
Övrigt10 procent
TV8 procent
DR/Annonsblad5 procent
Populärpress4 procent

 

Mediekategorier som minskat i december 2013:

Radio-10 procent
Landsortspress-13 procent
Fackpress-15 procent
Kvällspress-15 procent
Storstadspress-17 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Dec 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut