Mediebyrå Barometern
november2009

Trendbrott i medieinvesteringarna – positiv utveckling för flera medier i november

Under november förmedlade medlemmarna i Sveriges Mediebyråer investeringar till ett värde av nära 1,2 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 4 procent jämfört med samma månad 2008. Den ackumulerade nedgången för 2009 ligger under perioden januari till och med november på minus 18 procent, vilket innebär ett positivt trendbrott. En nyhet i Mediebyråbarometern för november är att det snabbt växande området sökordsmarknadsföring nu redovisas som en egen kategori.

TV ökar med 8 procent jämfört med november 2008. Andra medieslag som ökat sina investeringar är radio, utomhusreklam och sökordsmarknadsföring. November har något lägre siffror än november 2008, men nedgången på 4 procent visar ändå på ett trendbrott jämfört med höstens siffror.

− Det här är absolut positiva signaler, och det som är mest intressant är att TV går så bra. Ytterligare ett trendbrott är att investeringarna i november är betydligt högre än oktober. Förhållandet brukar vanligen vara det omvända med högre siffror i oktober. Nu var det visserligen fem måndagar i november, vilket drar upp siffrorna något, men trots det innebär det här resultatet definitivt ett positivt trendbrott, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

− Vi ser tydligt att tevetittandet har ökat under hösten, specifikt i segmentet unga män, samtidigt som webbtevetittandet också har ökar kraftigt. Ryktet om tevens död som annonsmedium är betydligt överdrivet, säger Håkan Gustafsson, vd Carat Norden.

I siffrorna för november ingår från och med nu även som en separat kategori investeringarna i sökordsmarknadsföring. Kategorin redovisar investeringar gjorda i sökordsmarknadsföring så som sponsrade länkar och ord. Det största företaget inom ”sök” är Google, men i Mediebyråbarometern ingår även andra företag såsom Yahoo och Bing. Sök var tidigare inbakad i kategorin internet.

− Sökordsmarknadsföring är den snabbast växande kategorin. Det är kul och helt naturligt att vi från och med nu redovisar sök som en egen kategori. Sedan tidigare vet vi att det är sök som är årets stora vinnare. Bedömningen har varit att kategorin ökat omkring 30-35 procent jämfört med förra året, och det får vi nu också bekräftat av dessa siffror, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070-251 22 00

Mediekategorier som ökar i november:
Sök                                      30 procent
Utomhus/Trafikreklam           23 procent
Radio                                   22 procent
TV                                          8 procent

Mediekategorier som minskar i november:
Bio                                       -35 procent
DR/Annonsblad                    -32 procent
Fackpress                            -28 procent
Övrigt                                  -27 procent
Populärpress                       -26 procent
Kvällspress                          -20 procent
Storstadspress                    -17 procent
Internet                               -10 procent
Landsortpress                       -5 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för helåret 2009 publiceras 19 januari 2010.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Nov 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut