Mediebyrå Barometern
november2017

Landsortspress går mot strömmen

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 5,3 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Sett till enskilda mediekategorier blev den stora vinnaren i november dagspress landsort med en positiv tillväxt om 13,9 procent. De mediekategorier som hade det tuffast under månaden var dagspress storstad och dagspress kväll. Totalt förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor.

Efter en månad med medieinvesteringar som nådde rekordnivåer backade investeringarna med 5,3 procent under november. Trots detta var det flertalet mediekategorier som uppvisade positiv tillväxt under månaden.
De mediekategorier som ökade under november var dagspress landsort, radio, utomhus/trafikreklam, DR/annonsblad samt bio. Printkategorin dagspress landsort petade denna månad ned radio från tillväxttoppen och ackumelerat är kategorin den enda som ökar inom print. Radio gjorde en stark månad även under november med en positiv tillväxt om 12,9 procent. Både radio och utomhus/trafikreklam noterar sina högsta novembersiffror någonsin i och med november 2017.

– Medieinvesteringarna mattas av något i november efter en all-time-high månad i oktober. November kan därför ses som en stark månad trots minustecken på den sista raden. November 2017 är den tredje högsta siffran uppmätt i Mediebyråbarometerns historia, vilket tydligt visar att medieinvestesteringarna fortsatt går på högvarv. Det kommer bli mycket intresssant att summera året och en nyhet från och med januari är att vi kommer att bryta ner kategorin internet i underkategorier, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Under november fortsatte flertalet printkategorier att backa. Den mediekategori som backade mest var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 18,2 procent. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, TV, fackpress, sök och internet backade under november.

– Landsortspressen har hållit emot den breda nedgången inom print under hela 2017, och i november är kategorin den som växer starkast. Black Friday har säkerligen bidragit till ökningen, men också den räckvidd som landsortpress erbjuder lokalt. Detaljisterna har också inlett sin julannonsering, vilket kommer lokalpressen till gagn. Nedgången, jämfört med förra året, drivs av storstads- och kvällspressen som fortsätter att tappa i oförminskad takt – trots Black Friday. TV backar med 11,4 procent, vilket är något överraskande. Minskningen beror på flera olika faktorer, dels att novembers annonsering fakturerades redan i oktober, fortsatt fallande PUT, samt en kvarvarande effekt från konflikten mellan DNS och Com Hem, där DNS fortsatt tycks kompensera sina kunder, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 9 januari.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Nov 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut