Mediebyrå Barometern
april2017

Blomstrande månad för radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 3,2 procent i april, jämfört med samma period föregående år. Den marginella nedgången är en effekt av att påsken, som vanligtvis är en svag period för medieinvesteringar, inföll under april i år (jmf med mars 2016). Månadens stora vinnare blev mediekategorin radio. Totalt förmedlades under april närmare 1,3 miljarder kronor.

Våren har bestått av starka månader för medieinvesteringarna och flertalet kategorier har utvecklats positivt. Under april uppvisade mediekategorierna radio, utomhus/trafikreklam, internet och DR/Annonsblad positiv tillväxt. Den mediekategori som blev månadens stora vinnare var radio, med en uppgång om 53,7 procent.

– Återigen är radio den stora vinnaren. Medieinvesteringarna i kategorin uppgick till drygt 47,6 miljoner kronor i april, vilket är den näst högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Kategorierna utomhus/trafikreklam och internet gjorde också en stabil månad, där de båda ökar trots höga jämförelsetal. Det sker förflyttningar och mycket annat spännande i branschen – det kommer vi att diskutera och analysera under StockholmMediaWeek nästa vecka, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången, totalt minskade de samlade printkategorierna med 24 procent, jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar drygt 56 miljoner kronor. Mediekategorierna bio, dagspress storstad, fackpress, sök, dagspress landsort, populärpress, dagspress kväll och TV minskade under april. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var bio.

– TV tappar marginellt men levererar i enlighet med förväntningarna. Det stora raset står de tryckta medierna för. Värst ser situationen ut för dagspress storstad, som i april tappade 33,8 procent. Kategorins negativa trend har varit tydlig under året; ackumulerat har mediekategorin hittills tappat 24,7 procent eller drygt 79 miljoner kronor. Storstadstidningarna måste se över både sitt erbjudande, sin paketering och sin prissättning för att stoppa raset. Det är knappast troligt att de förlorade intäkterna kan hämtas igen digitalt. Självklart ska de fortsätta utveckla de digitala produkterna, men om medieinvesteringarna i print fortsätter att sjunka i den takt vi hittills sett måste någon förändring ske, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6/6, 8/8, 12/9, 10/10, 7/11, 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som EXCEL

Apr 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut