Mediebyrå Barometern
september2020

Svag inledning av hösten för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade med 28 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då september 2020 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2019. Siffran möter även rekordnivåer från föregående år. Totalt förmedlades under september över 1,2 miljarder kronor.

September blev en svag månad för medieinvesteringarna som totalt sett backade med 28,0 procent. Samtliga mediekategorier, bortsett från ”övrigt”, uppvisade negativ tillväxt under månaden. Hittills i år har medieinvesteringarna minskat 22,2 procent, motsvarande över 2,5 miljarder kronor. – Medieinvesteringarnas nedgång ser ut att accelerera i september. Men på grund av flera faktorer är den reella nedgången mindre. Det beror dels på en perodiseringseffekt, men även på att årets siffror möter rekordnivåer från september 2019. En mer rättvisande jämförelse är mot september 2018, då landar månadens nedgång på 14 procent. Siffran visar att investeringarna fortsätter att falla, men inte i lika stor omfattning som under våren och den begynnande återhämtning som har kunnat se under sommaren håller i sig, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt under september. Den mediekategori som backade mest under september 2020 var bio som minskade med 82,6 procent. Flertalet breda massmedier backade kraftigt under september. De samlade printkategorierna är relativt opåverkad av periodiseringseffekter, men trots detta minskade de med 26 procent. Under september 2020 var medieinvesteringarna större i sociala medier än i alla printkategorier tillsammans. – Det blev de breda massmedierna som föll mest i september. TV backade med 32,4 procent, utomhus/trafikreklam med 43,5, radio med 25,2 procent. Periodiseringen förklarar 15–20 procent av nedgången, resten av nedgången är i linje med den allmänna minskningen av medieköp till följd att coronapandemin. Tendensen att de breda mediekanalerna tappar snabbare än de mer riktade digitala håller i sig. Som vi såg redan förra månaden klarar sig de digitala kanalerna bättre. Online video minskar endast 6,5 procent, vilket sannolikt är en faktisk ökning givet periodiseringen. Konsumtionen av digital video har ökat snabbt under pandemin och annonsörerna följer efter. Även sociala medier minskar mindre än genomsnittet, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2020: 10/11, 8/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2020 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern september 2020 som Excel

Sep 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut