Mediebyrå Barometern
oktober2012

Medieinvesteringarna fortsätter ner

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade under oktober månad med nästan 5 procent jämfört med samma månad föregående år. Det är den tredje raka månaden som de totala investeringarna uppvisar lägre volym jämfört med samma månader 2011.  Hittills i år ligger dock de totala investeringarna endast 1 procent lägre än samma period föregående år. En stor bidragande orsak till den begränsade minskningen totalt sett är mediekategorin TV som i oktober på nytt uppvisar styrka. Totalt förmedlades under oktober drygt 1.5 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backar ytterligare en månad på bred front jämfört med samma månad föregående år. De enda mediekategorier som ökar i oktober är TV, sök och bio. Att mediekategorin TV har ökat med knappt 6 procent hittills i år och internet med drygt 6 procent gör att de totala medieinvesteringarna endast har backat med 1 procent.

– Oktober blev den månad med näst högst investeringar sedan vi började mäta 2007. Den enda månad som levererat bättre volymer är just oktober ifjol. Vidare är det glädjande att omsättningen i TV för oktober slår alla rekord och är all-time-high. I oktober ökar TV med drygt 8 procent och följer upp en stark septembermånad vilket också befäster en bra tillväxt på TV-marknaden. Ett lyft i kommersiell tittartid under oktober är en bidragande orsak till att TV-kanalerna plockat volymer i denna utsträckning, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

I oktober accelererar raset för printkategorin ytterligare och dagspress både i storstad och på landsort backar kraftigt. Fackpress är den printkategori som backar minst, men är ändå nästan 10 procent ner i oktober.

– De totala medieinvesteringarna fortsätter att vika och tryckta medier har återigen en tung månad.  Dagspress fortsätter backa i en högre takt med 20 procentiga nedgångar för både landsort och storstadspress. Även kvällspress gör en svagare månad men håller ackumulerat för året emot relativt väl med en total nedgång på mer blygsamma 4 procent. Vidare är det intressant att digitala medier återigen gör en svagare månad och även om mediekategorin sök uppvisar en ökning på knappt 3 procent så fortsätter den vikande tillväxttakten, vilket kan indikera ett visst trendbrott från de tidigare högre tillväxttalen, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

Mediekategorin utomhus/trafikreklam backar återigen kraftigt i oktober, -19 procent, och har hittills i år backat med 11 procent. Även mediekategorin radio backar och det med knappt 20 procent, efter en viss uppgång i september. Mediekategorin bio ökar däremot markant i oktober, upp drygt 84 procent. Volymerna är dock små så enskilda kampanjer får stort genomslag.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under vintern 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i oktober 2012:

Bio84 procent
TV8 procent
Övrigt7 procent
Sök3 procent

Mediekategorier som minskat i oktober 2012:

Internet-6 procent
Fackpress-10 procent
Populärpress-14 procent
Kvällspress-16 procent
Utomhus/trafikreklam-19 procent
Storstadspress-19 procent
Radio-20 procent
Landsortspress-20 procent
DR/Annonsblad-29 procent

Mediebyråbarometern-oktober-2012 som EXCEL

Mediebyråbarometern-oktober-2012 som PDF

Oct 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut