Mediebyrå Barometern
november2011

Minskad ökningstakt för annonsmarknaden

De svenska medieinvesteringarna minskade för november månad med 8,9 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Men, den totala ökningen för marknaden är sedan årsskiftet 9,2 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen under november månad, jämfört med samma period förra året, var för mediekategorin TV (-18,6 procent) och den största ökningen var för mediekategorierna bio (20,3 procent) och sök (10,6 procent). Totalt förmedlades 1,32 miljarder kronor i november.

− Trots att november månad rent procentuellt jämfört med 2010 haft en negativ utveckling så är utvecklingen denna månad den näst starkaste sedan vi började mäta. Dessutom kan vi redan nu konstatera att vi passerat ”all time high” i årsinvesteringar trots att det är en månad kvar på året. Den negativa utvecklingen för denna enskilda månad kan dels bero på en periodiseringsfråga men även vara en konsekvens av det ekonomiska klimatet, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Bäst utveckling i november har bio som ökat med 20,3 procent jämfört med samma period förra året. Utvecklingen är från en låg bas i absoluta tal, vilket gör den procentuella förändringen lättrörlig. Det går även fortsatt bra för kategorin sök som ökar med 10,6 procent.

Mediekategorin TV minskar med 18,6 procent mot november förra året. Några förklaringar är att november månad 2011 hade fyra måndagar mot november 2010 som hade fem måndagar, vilket får en stor periodiseringseffekt då flertalet faktureringar sker på måndagar. Dessutom var november 2010 en mycket stark månad jämfört med året innan.

− En ytterligare förklaring till de negativa siffrorna för TV är att ett antal stora annonsörer redan i oktober hade investerat hela sin avtalade årsvolym. Med den avtalskonstruktion som de flesta annonsörer har haft i år innebär detta högre priser på den överskjutande volymen, vilket har fått många att styra om dessa investeringar till andra medier, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

Utöver TV minskade dessutom utomhus (-13 procent), dagspress storstad (-7,9 procent), populärpress (-3,3 procent), fackpress (-2,7 procent) och radio (-2,7 procent).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern helåret 2011 samt december månad publiceras 17/1-2012

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i nov 2011:

Övrigt22 procent
Bio20 procent
Sök11 procent
Internet4 procent
Landsortspress2 procent
Kvällspress0 procent

Mediekategorier som minskat i nov 2011:

DR/Annonsblad-2 procent
Radio-3 procent
Fackpress-3 procent
Populärpress-3 procent
Storstadspress-8 procent
Utomhus/Trafikreklam-13 procent
TV-19 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i exce

Nov 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut